11:44 12/01/2015

Ngân hàng cổ phần đầu tiên vượt kế hoạch lợi nhuận 2014

Như Trang

Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) vừa công bố một số kết quả kinh doanh cơ bản trong năm qua

Lợi nhuận lũy kế (sau khi trích đủ dự phòng tín dụng) của TPBank tốt hơn so với dự báo, đạt trên 536 tỷ đồng.
Lợi nhuận lũy kế (sau khi trích đủ dự phòng tín dụng) của TPBank tốt hơn so với dự báo, đạt trên 536 tỷ đồng.
Kết thúc năm tài chính 2014, tổng tài sản của Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) đạt trên 51.500 tỷ đồng, dư nợ tín dụng tăng trưởng trên 50% so với đầu năm.

Lợi nhuận lũy kế (sau khi trích đủ dự phòng tín dụng) của TPBank tốt hơn so với dự báo, đạt trên 536 tỷ đồng, bằng 122% kế hoạch năm.

Cũng theo số liệu ngân hàng này vừa công bố, chất lượng tín dụng của họ đã được kiểm soát tốt trong năm qua, cũng như xử lý và thu hồi được nhiều khoản nợ xấu cũ và không để phát sinh mới. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu đến cuối năm chỉ ở mức 1%.

Các chỉ tiêu hoạt động khác của TPBank so với kế hoạch cũng đều vượt như: tổng huy động đạt trên 47 nghìn tỷ đồng, bằng 105% kế hoạch; số lượng khách hàng tăng trưởng gấp 2 lần so với 2013.

Tính đến nay, TPBank đang là ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên (không tính nhóm nhà nước vẫn nắm tỷ lệ sở hữu chi phối) công bố kết quả kinh doanh năm 2014, với các kết quả chính vượt kế hoạch.