10:43 30/03/2012

Ngân hàng đầu tiên trả cổ tức cho năm 2012

Mai Anh

LienVietPostBank vừa thông báo tạm ứng cổ tức với thông điệp “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”

"Đồng tiền đi trước" và bằng tiền mặt được giải thích là để chia sẻ với cổ đông trong thời kỳ khó khăn.
"Đồng tiền đi trước" và bằng tiền mặt được giải thích là để chia sẻ với cổ đông trong thời kỳ khó khăn.
Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa thông báo tạm ứng cổ tức với thông điệp “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”.

Đây là ngân hàng đầu tiên thực hiện trả cổ tức cho năm 2012 dù mới chỉ sau một quý.

Cụ thể, LienVietPostBank thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1/2012 là 3% bằng tiền mặt, theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 20/3/2012. Trả bằng tiền mặt cũng được ngân hàng này nhấn mạnh là “truyền thống” trong 4 năm hoạt động vừa qua.

Trước đó, trong năm đầu tiên đi vào hoạt động (2008) ngân hàng này trả cổ tức là 12%, năm 2009 là 13%, năm 2010 là 15% và năm 2011 là 16%.

Theo LienVietPostBank, mức tăng trưởng cổ tức liên quan trực tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh. Và tính đến giữa tháng 3/2012, lợi nhuận trước thuế đã đạt trên 240 tỷ đồng.

Năm 2012, LienVietPostBank dự kiến vốn điều lệ sẽ tăng từ 6.460 tỷ đồng lên 6.647 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt từ 1.300 - 1.500 tỷ đồng; tổng tài sản đạt khoảng 72.000 tỷ đồng.

Về thông điệp đưa ra từ chính sách cổ tức nói trên, ông Nguyễn Đức Hưởng, Phó chủ tịch thường trực, cho biết: “LienVietPostBank luôn quan tâm đến quyền lợi cổ đông, và trong thời kỳ khó khăn ngân hàng thực hiện phương châm “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”; luôn thực hiện ứng trước cổ tức bằng tiền mặt hàng quý cho các cổ đông”.