07:16 22/05/2007

Ngân hàng Đầu tư mua phần mềm bản quyền

Thành Nam

BIDV vừa ký hợp đồng thỏa thuận với Microsoft về sử dụng phần mềm Microsoft Office của Microsoft có bản quyền

Việt Nam đang nỗ lực đẩy lùi nạn vi phạm bản quyền trong lĩnh vực phần mềm.
Việt Nam đang nỗ lực đẩy lùi nạn vi phạm bản quyền trong lĩnh vực phần mềm.
BIDV vừa ký hợp đồng thỏa thuận với Microsoft về sử dụng phần mềm Microsoft Office của Microsoft có bản quyền.

Theo đó, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) sẽ sở hữu vĩnh viễn quyền sử dụng toàn bộ 6.000 giấy phép sử dụng Microsoft Office Standard 2007 và bất cứ phiên bản mới nào mà Microsoft sẽ đưa ra thị trường trong vòng 3 năm tới. Đồng thời, các cán bộ công nhân viên của BIDV cũng được sử dụng hợp pháp sản phẩm Microsoft Office Standard 2007 tại nhà.

Bên cạnh đó, Microsoft tại Việt Nam cũng sẽ hỗ trợ, tư vấn, đào tạo cho BIDV trong quá trình triển khai đồng bộ tối ưu hóa hạ tầng công nghệ thông tin, quản lý vận hành, và trao đổi thông tin an toàn trên nền công nghệ của Microsoft.

Các phần mềm bản quyền của Microsoft mà BIDV đang sử dụng là phần mềm hệ điều hành cho máy chủ và máy trạm, phần mềm cơ sở dữ liệu, phần mềm truyền thông, phần mềm công cụ lập trình, phần mềm quản lý dự án, phần mềm cổng thông tin,…

Với hợp đồng này, BIDV trở thành ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam đầu tư vào phần mềm Microsoft có bản quyền. Theo lộ trình cổ phần hoá, vào quý 4/2007, BIDV sẽ thực hiện cổ phần lần đầu (IPO) ra công chúng.