11:52 08/04/2009

Ngân hàng Đệ Nhất được chào bán gần 40 triệu cổ phiếu

N.Anh

Uỷ ban Chứng khoán vừa cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đệ Nhất

Bên ngoài một phòng giao dịch của Ngân hàng Đệ Nhất.
Bên ngoài một phòng giao dịch của Ngân hàng Đệ Nhất.
Ngày 1/4/2009, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán đã cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đệ Nhất.

Theo đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đệ Nhất được phép chào bán cho cổ đông hiện hữu 39.041.260 cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng, ngân hàng phải hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu theo phương án nêu trong bản cáo bạch.

Được biết, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đệ Nhất có vốn điều lệ 609,587 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại 715 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5, Tp.HCM.