22:27 15/12/2011

Ngân hàng duy nhất mở tiết kiệm trực tuyến với đồng Euro

Nhật Minh

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa chính thức triển khai sản phẩm tiết kiệm trực tuyến thông qua Internet

Tiết kiệm trực tuyến vừa tạo tiện ích cho người gửi tiền, vừa giảm chi phí huy động cho ngân hàng.
Tiết kiệm trực tuyến vừa tạo tiện ích cho người gửi tiền, vừa giảm chi phí huy động cho ngân hàng.
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa chính thức triển khai sản phẩm tiết kiệm trực tuyến thông qua Internet.

Sản phẩm này áp dụng cho tất cả các khách hàng cá nhân có tiền gửi thanh toán và sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử (i2b) của VPBank.

Với tiết kiệm trực tuyến, khách hàng có thể mở tài khoản tiết kiệm của VPBank qua Internet, trong đó tiền được chuyển trực tiếp từ tài khoản tiền gửi thanh toán/tài khoản thẻ sang tài khoản tiết kiệm thông qua Internet, được hưởng kỳ hạn từ 1 tuần và dài nhất tới 36 tháng.

Bên cạnh những tính năng thông thường của sản phẩm này, tiết kiệm trực tuyến của VPBank hiện có mức lãi suất cao nhất cho các loại tiền VND, USD và là sản phẩm tiết kiệm trực tuyến duy nhất huy động Euro với nhiều kỳ hạn tại thời điểm này.

Theo đại diện VPBank, việc triển khai tiết kiệm trực tuyến hiện nay là phù hợp với xu thế phát triển của thị trường, khi mà tỷ lệ sử dụng Internet tại Việt Nam ngày càng tăng, tạo thêm tiện ích cho người gửi tiền và cũng giúp ngân hàng tiết kiệm chi phí về hạ tầng và nhân sự trong huy động vốn.