06:13 09/04/2021

Ngân hàng kỳ vọng kinh doanh cải thiện trong năm 2021

Đào Vũ

Có 74,8% tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình kinh doanh cải thiện hơn trong quý 2/2021 và 76,6% kỳ vọng cải thiện hơn trong cả năm 2021

Vụ Dự báo, Thống kê, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa công bố kết quả cuộc điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng quý 2/2021.

Theo đó, tại thời điểm cuối quý 1/2021, các tổ chức tín dụng cho rằng nhu cầu vay vốn phục hồi mạnh hơn, nhu cầu gửi tiền, thanh toán tiếp tục cải thiện nhưng tốc độ chậm lại. 

Đồng thời, các tổ chức tín dụng điều chỉnh tăng kỳ vọng đối với nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng trong quý 2/2021, trong đó nhu cầu vay vốn được kỳ vọng "tăng" nhiều hơn nhu cầu gửi tiền và thanh toán.

Tuy nhiên, dự báo cho cả năm 2021, các tổ chức tín dụng lại thu hẹp kỳ vọng tăng nhu cầu tổng thể của khách hàng so với kỳ vọng ghi nhận tại kỳ điều tra tháng 12/2020 (62,5% so với 75%).

Cũng tại cuộc điều tra, các tổ chức tín dụng cũng cho biết tiếp tục điều chỉnh "giảm" nhẹ giá bình quân sản phẩm dịch vụ (lãi suất biên và phí dịch vụ) trong quý 1/2021 và dự kiến "giảm" trong cả năm 2021.

Dự báo cả năm 2021, thanh khoản được kỳ vọng tiếp tục duy trì ở trạng thái tốt nhưng có thể không dồi dào bằng năm 2020 do kỳ vọng tín dụng sẽ phục hồi mạnh sau đại dịch.

Kết quả điều tra cho biết, thanh khoản của hệ thống ngân hàng trong quý 1/2021 tiếp tục duy trì ở trạng thái tốt nhưng thu hẹp đáng kể so với thời điểm cuối quý 4/2020 đối với cả VND và ngoại tệ do ảnh hưởng bởi nhu cầu trả lương, thưởng và thanh toán tăng cao trước và sau Tết Nguyên đán.

"Dự báo trong quý 2/2021, tình hình thanh khoản được kỳ vọng cải thiện hơn quý trước. Dự báo cả năm 2021, thanh khoản được kỳ vọng tiếp tục duy trì ở trạng thái tốt nhưng có thể không dồi dào bằng năm 2020 do kỳ vọng tín dụng sẽ phục hồi mạnh sau đại dịch Covid-19", cơ quan này kê nhấn mạnh.

Về lãi suất, tại kỳ điều tra này, tỷ lệ các tổ chức tín dụng dự báo mặt bằng lãi suất tiếp tục giảm trong quý 2/2021 và cả năm 2021 đạt cao hơn so với tỷ lệ tổ chức tín dụng dự báo mặt bằng lãi suất tăng. Bình quân toàn hệ thống, kỳ vọng mặt bằng lãi suất tính đến cuối năm 2021 về cơ bản xoay quanh mức lãi suất phổ biến ở cuối năm 2020. Bước sang năm 2022, bình quân toàn hệ thống kỳ vọng mặt bằng lãi suất tăng 0,34 điểm %.

Đối với các rủi ro của khách hàng, các tổ chức tín dụng nhận định, mặt bằng rủi ro của khách hàng mặc dù tiếp tục tăng nhẹ trong quý 1/2021 nhưng tốc độ tăng đã chậm lại và có dấu hiệu sẽ giảm nhẹ trong quý 2/2021. Tính chung cả năm 2021, mặt bằng rủi ro tổng thể được dự báo duy trì không đổi hoặc tăng nhẹ so với năm 2020 nhưng sẽ giảm trở lại vào năm 2022.

Huy động vốn toàn hệ thống tổ chức tín dụng được kỳ vọng tăng bình quân 4,6% trong quý 2/2021 và tăng 12% trong năm 2021 (tương đương kỳ vọng của kỳ trước). So với kỳ điều tra tháng 12/2020, ngoại trừ nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng thương mại cổ phần lớn, 3 nhóm tổ chức tín dụng còn lại đều điều chỉnh giảm mức dự báo về tăng trưởng huy động vốn năm 2021.

Vụ Dự báo, Thống kê cho biết: "Dự báo năm 2022, huy động vốn của toàn hệ thống tổ chức tín dụng có thể tăng trưởng đạt 13%".

Về tín dụng, kết quả điều tra cho biết, dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng được các tổ chức tín dụng dự báo tăng 5,09% trong quý 2/2021 và tăng 14,7% trong năm 2021, tăng so với mức 13% kỳ vọng ở kỳ điều tra trước.

So với kết quả ghi nhận tại kỳ điều tra tháng 12/2020, ngoại trừ nhóm ngân hàng thương mại cổ phần nhỏ và nhóm công ty tài chính và cho thuê tài chính, các nhóm tổ chức tín dụng còn lại đều nâng mức dự báo về tăng trưởng tín dụng của đơn vị mình trong năm 2021.

Dự báo trong năm 2022, tăng trưởng dư nợ tín dụng của nền kinh tế có thể đạt 15%.

Tại kỳ điều tra này, các tổ chức tín dụng cho biết, tình hình xử lý nợ xấu trong quý 1/2021 tiếp tục có những chuyển biến tích cực hơn so với quý 4/2020. Cụ thể, với chỉ số cân bằng chuyển dấu âm (-1,4%), cho thấy nợ xấu trong quý này có xu hướng "giảm" so với quý trước. Xu hướng "giảm" nợ xấu tiếp tục được các tổ chức tín dụng dự kiến rõ nét hơn trong quý 2/2021 (chỉ số cân bằng tiếp tục giảm xuống mức -6,7%).

Đối với các rủi ro của khách hàng, các tổ chức tín dụng nhận định, mặt bằng rủi ro của khách hàng mặc dù tiếp tục tăng nhẹ trong quý 1/2021 nhưng tốc độ tăng đã chậm lại và có dấu hiệu sẽ giảm nhẹ trong quý 2/2021. Tính chung cả năm 2021, mặt bằng rủi ro tổng thể được dự báo duy trì không đổi hoặc tăng nhẹ so với năm 2020 nhưng sẽ giảm trở lại vào năm 2022.

Về hoạt động kinh doanh, các tổ chức tín dụng cho biết, tình hình kinh doanh trong quý 1/2021 có cải thiện nhưng với tốc độ chậm lại do ảnh hưởng từ dịp nghỉ Tết Nguyên Đán. Các tổ chức tín dụng cũng điều chỉnh thu hẹp hơn kỳ vọng về tốc độ phục hồi kinh doanh của hệ thống ngân hàng trong năm 2021.

Dự kiến trong thời gian tới, có 74,8% tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình kinh doanh cải thiện hơn trong quý 2/2021 và 76,6% tổ chức tín dụng kỳ vọng cải thiện hơn trong cả năm 2021 (thấp hơn tỷ lệ 81% ở kỳ điều tra trước), trong đó 12,2 - 18,7% tổ chức tín dụng kỳ vọng "cải thiện nhiều".

Bên cạnh đó, vẫn còn 7,5% tổ chức tín dụng quan ngại triển vọng kinh doanh "suy giảm nhẹ" trong năm 2021. Chỉ số cân bằng đạt 43,9%, tiếp tục điều chỉnh giảm so với mức 51,4% ghi nhận tại cuộc điều tra tháng 12/2020.

Xét trên bình diện toàn hệ thống, kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận tại kỳ điều tra này không khả quan bằng kỳ vọng tại kỳ điều tra trước (tỷ lệ tổ chức tín dụng dự kiến lợi nhuận trước thuế "tăng trưởng dương" trong năm 2021 đã giảm từ 95% ở kỳ điều tra trước xuống còn 87,5%; tỷ lệ tổ chức tín dụng lo ngại lợi nhuận "giảm" đã tăng từ mức 5% lên 9,6%).

Về các nhân tố tác động đến tình hình kinh doanh, các tổ chức tín dụng cho biết, trong quý 1/2021, các nhân tố chủ quan và khách quan tiếp tục có những tác động tích cực hơn đến tình hình kinh doanh của hệ thống ngân hàng so với quý trước.

"Cầu của nền kinh tế đối với sản phẩm, dịch vụ của đơn vị" dự kiến tiếp tục phục hồi mạnh mẽ sau các biện pháp hỗ trợ của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, trong khi đó, "Điều kiện kinh doanh và tài chính của khách hàng" cùng với "Chính sách tín dụng, lãi suất và tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước" được kỳ vọng là những nhân tố quan trọng nhất giúp "cải thiện" tình hình kinh doanh của tổ chức tín dụng trong cả năm 2021.

Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng nhận định "Sự cạnh tranh từ các tổ chức tín dụng" là vấn đề đáng quan ngại có thể làm suy giảm tình hình kinh doanh của các tổ chức tín dụng trong quý 1/2021 (16% tổ chức tín dụng lựa chọn) và dự kiến có thể tiếp diễn trong cả năm 2021 (18,9% tổ chức tín dụng lựa chọn).

Về lao động, các tổ chức tín dụng cho biết, tình hình lao động việc làm tại các tổ chức tín dụng được đánh giá ổn định và có khả năng tăng trong năm 2021 (65,1% dự kiến tăng lao động việc làm và chỉ có 2,8% dự kiến cắt giảm lao động).