16:13 08/06/2009

Ngân hàng Mỹ Xuyên được chào bán 50 triệu cổ phiếu

N.Anh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Mỹ Xuyên được phép chào bán ra công chúng 50 triệu cổ phiếu phổ thông

Trụ sở của MXBank.
Trụ sở của MXBank.
Ngày 6/6/2009, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán đã cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Mỹ Xuyên (MXBank).

Theo đó, MXBank được phép chào bán ra công chúng 50 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, trong đó 49 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và 1 triệu cổ phiếu chào bán cho cán bộ, công nhân viên.
               
Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng, ngân hàng phải thực hiện đợt chào bán cổ phiếu theo phương án nêu trong bản cáo bạch.
 
Được biết, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Mỹ Xuyên có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại số 248 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.