14:20 27/05/2013

Ngân hàng Nam Việt bổ nhiệm Phó tổng giám đốc

Hà Anh

NVB bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Trung, sinh năm 1962, đảm nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc phụ trách quản trị rủi ro

Diễn biến giá cổ phiếu NVB trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu NVB trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt (mã NVB-HNX) thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Trung, sinh năm 1962 đảm nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc phụ trách quản trị rủi ro.

Hiện, Ban điều hành Ngân hàng Nam Việt có 7 thành viên gồm: ông Lê Quang Trí giữ chức vụ Tổng giám đốc, 6 phó tổng giám đốc gồm: ông Nguyễn Giang Nam, ông Cao Kim Sơn Cương, ông Nguyễn Hồng Sơn,ông Nguyễn Cao Hữu Trí, bà Nguyễn Thị Mai và ông Nguyễn Chí Trung.

Trước đó, Hội đồng Quản trị NVB thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị NVB nhiệm kỳ 2010-2015 gồm: ông Đặng Thành Tâm, ông Lê Quang Trí, ông Nguyễn Quốc Khánh và ông Nguyễn Tri Hổ.

Đồng thời, thống nhất bầu ông Vũ Hồng Nam giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Nguyễn Vĩnh Thọ giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị; hai thành viên Hội đồng Quản trị là bà Nguyễn Thị Mai và bà Nguyễn Thị Thu Hương; ông Mukesh Lalitshanker Sharda - thành viên độc lập.

Năm 2013, cổ đông NVB thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu cơ bản như tổng tài sản đạt 30.000 tỷ đồng, huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 20.000 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 16.000 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 120 tỷ đồng.