14:38 15/10/2014

Ngân hàng NCB tiếp tục bổ sung nhân sự cao cấp

Tú Hiền

Ngân hàng Quốc Dân (NCB) tiếp tục bổ sung nhân sự cao cấp sau hơn một năm tái cơ cấu

Hội đồng Quản trị NCB nhiệm kỳ 2010-2015.<br>
Hội đồng Quản trị NCB nhiệm kỳ 2010-2015.<br>
Ngày 14/10, NCB tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua mô hình tổ chức mới và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2010-2015.

Theo đó, bà Đặng Thị Xuân Hồng (nguyên là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn giai đoạn 2010-2012) và bà Trần Hải Anh (Tổng giám đốc NCB) được toàn thể cổ đông nhất trí bầu là thành viên Hội đồng Quản trị NCB nhiệm kỳ 2010-2015.

Đề án tái cơ cấu NCB (đổi tên gọi từ Ngân hàng Nam Việt) được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt từ tháng 6/2013. Đến nay, NCB cho biết đã tổ chức lại mô hình hoạt động từ hội sở đến chi nhánh; toàn bộ nhân sự đã được kiện toàn, bổ sung và thuyên chuyển phù hợp.

Theo thông tin công bố tại đại hội trên, kết thúc quý 3/2014, tổng tài sản của NCB đã đạt trên 34.571 tỷ đồng (tăng 40% so với cùng kỳ năm trước); huy động vốn  đạt hơn 30.274 tỷ đồng; dư nợ tín dụng đạt 16.874 tỷ đồng.