15:44 12/08/2008

Ngân hàng ngoại đầu tiên được nắm 20% cổ phần ngân hàng nội

Minh Đức

HSBC trở thành ngân hàng nước ngoài đầu tiên nắm 20% cổ phần tại một ngân hàng thương mại Việt Nam

Đại diện Techcombank và HSBC trong lễ kết nối hệ thống ATM giữa hai ngân hàng.
Đại diện Techcombank và HSBC trong lễ kết nối hệ thống ATM giữa hai ngân hàng.
HSBC trở thành ngân hàng nước ngoài đầu tiên được nắm 20% cổ phần tại một ngân hàng thương mại Việt Nam.

Ngày 7/8, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có văn bản số 7148/NHNN-CNH về việc Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) bán thêm cổ phần cho HSBC.

Trước đó, Techcombank đã có văn bản đề nghị được xem xét bán thêm cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược là HSBC.

Ngày 30/7, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có công văn số 4949/VPCP-KTTH đồng ý việc Techcombank bán thêm cổ phần cho HSBC, để nhà đầu tư nước ngoài này được sở hữu tỷ lệ 20% vốn điều lệ của Techcombank. Khi triển khai kế hoạch này, HSBC và Techcombank có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và Điều lệ của Techcombank về việc mua, bán cổ phần.

Tại văn bản ngày 7/8, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn Techcombank thực hiện việc tăng vốn điều lệ từ việc bán thêm cổ phần cho HSBC theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Ngày 30/7, Hội đồng Quản trị Techcombank có thông báo phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ đợt 1/2008. Theo thông báo này, số lượng cổ phần đã phát hành tính đến thời điểm hiện tại là 252.130.795 cổ phần, tương đương số vốn điều lệ đã đăng ký là hơn 2.521 tỷ đồng; số lượng cổ phần phát hành để tăng vốn điều lệ đợt 1/2008 là 43.497.317 cổ phần (tương đương với gần 435 tỷ đồng) từ nguồn quỹ lợi tức cổ phần và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. Ngày chốt danh sách cổ đông được phân chia cổ phần là 5/8/2008 và ngày dự kiến phát hành là 15/8/2008.

Trước đó, tháng 12/2005, HSBC đã mua lại 10% vốn cổ phần của Techcombank. Tỷ lệ sở hữu này được nâng lên 15% vào tháng 7/2007.

Theo quy định hiện hành, trường hợp nhà đầu tư nước ngoài muốn sở hữu tỷ lệ 20% vốn điều lệ của một ngân hàng thương mại Việt Nam thì phải có sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện HSBC đã có một số vị trí trong Hội đồng Quản trị cũng như Ban điều hành của Techcombank. Ngân hàng hàng đầu thế giới này cũng đang nắm 10% cổ phần của Tập đoàn Bảo Việt (từ tháng 9/2007).

Ngoài Techcombank, một ngân hàng cổ phần khác là Ngân hàng Ngoài quốc doanh (VPBank) cũng đang có kế hoạch trình Thủ tướng Chính phủ cho phép bán thêm 5% vốn cho OCBC (tập đoàn tài chính lớn thứ 3 tại Singapore), nâng tỷ lệ sở hữu của đối tác chiến lược này lên 20%, sau khi đã có 15% từ đầu tháng 8 này.