16:16 02/12/2009

Ngân hàng Nhà nước bác tin đồn tăng dự trữ bắt buộc

Thùy Duyên

Ngân hàng Nhà nước không thay đổi lãi suất cơ bản và tỷ lệ dự trữ bắt buộc như một số tin đồn trên thị trường

Lãi suất cơ bản vẫn áp dụng ở mức 8%/năm từ ngày 1/12/2009. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc vẫn giữ nguyên các mức áp dụng từ ngày 1/1/2009 đến nay.
Lãi suất cơ bản vẫn áp dụng ở mức 8%/năm từ ngày 1/12/2009. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc vẫn giữ nguyên các mức áp dụng từ ngày 1/1/2009 đến nay.
Ngân hàng Nhà nước không thay đổi lãi suất cơ bản và tỷ lệ dự trữ bắt buộc như một số tin đồn trên thị trường.

Chiều nay (2/12), Ngân hàng Nhà nước cho biết, hiện nay đang xuất hiện tin đồn cho rằng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục điều chỉnh nâng mức lãi suất cơ bản và tỷ lệ dự trữ bắt buộc.

Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước khẳng định tin đồn trên là không đúng, cơ quan này không có chủ trương thay đổi mức lãi suất cơ bản và tỷ lệ dự trữ bắt buộc trong thời điểm hiện nay.

Hiện lãi suất cơ bản vẫn áp dụng ở mức 8%/năm từ ngày 1/12/2009. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc vẫn giữ nguyên các mức áp dụng từ ngày 1/1/2009 đến nay: tỷ lệ áp dụng đối với các ngân hàng thương mại nhà nước (không bao gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), ngân hàng thương mại cổ phần đô thị đô thị, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính là 5% đối với tiền gửi VND không kỳ hạn và dưới 12 tháng, 1% đối với các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên; với tiền gửi ngoại tệ lần lượt là 7% và 3%.