09:03 22/08/2011

Ngân hàng Nhà nước chưa chấp thuận cho VietinBank tăng vốn đợt 3

Hà Anh

Ngân hàng Nhà nước chưa thấp thuận cho VietinBank tăng vốn đợt 3 từ cổ đông hiện hữu thay thế cổ đông chiến lược nước ngoài BNS

Ngân hàng Nhà nước chấp thuận về nguyên tắc việc tăng vốn điều lệ đợt 2 của VietinBank lên 20.230 tỷ đồng.
Ngân hàng Nhà nước chấp thuận về nguyên tắc việc tăng vốn điều lệ đợt 2 của VietinBank lên 20.230 tỷ đồng.
Ngày 18/8/2011, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có công văn số 6511/NHNN-TTGSNH thông báo ý kiến của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng vốn điều lệ năm 2011 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank).

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận về nguyên tắc việc tăng vốn điều lệ đợt 2 của VietinBank từ mức vốn điều lệ 16.858 tỷ đồng lên 20.230 tỷ đồng từ cổ đông hiện hữu theo đề nghị của VietinBank tại tờ trình số 679/CV-HĐQT26 ngày 27/7/2011.

Ngân hàng Nhà nước chưa chấp thuận việc tăng vốn điều lệ đợt 3 của VietinBank (thêm 6.500 tỷ đồng) từ cổ đông hiện hữu thay thế đợt tăng vốn từ cổ đông chiến lược nước ngoài BNS.

Trường hợp VietinBank không tăng vốn được từ phát hành cho BNS trong năm 2011, VietinBank phải sử dụng các giải pháp khác để hạn chế tối đa việc sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, đảm bảo hiệu quả hoạt động, tăng chất lượng tài sản có, cơ cấu lại danh mục đầu tư, giảm tỷ trọng cho vay ở các lĩnh vực rủi ro cao, như lĩnh vực chứng khoán, bất động sản… đảm bảo sau khi VietinBank tăng vốn đợt 2 từ cổ đông hiện hữu, duy trì tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 9% theo quy định.

Cùng ngày, Ngân hàng Nhà nước có văn bản số 6512/NHNN-TTGSNH gửi Bộ Tài chính đề nghị bố trí kinh phí mua cổ phần phát hành thêm của cổ đông Nhà nước tại VietinBank là 2.708 tỷ đồng để tiếp tục duy trì tỷ lệ sở hữu của Nhà nước là 80,31% vốn điều lệ của VietinBank.

Sau khi Bộ Tài chính có văn bản thông báo nguồn vốn Nhà nước mua cổ phần, VietinBank hoàn tất hồ sơ trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận việc tăng vốn điều lệ theo quy định hiện hành.