12:05 04/04/2017

Ngân hàng Nhà nước đã dễ “nắn túi” cả hệ thống

Minh Đức

Một giải pháp hỗ trợ giúp Ngân hàng Nhà nước có khả năng nắm bắt tức thời

Nắm bắt tức thời các thông tin giao dịch trên thị trường liên ngân hàng giúp nhà điều hành theo dõi sát diễn biến thị 
trường để thực hiện hiệu quả việc điều tiết và cân đối theo các mục tiêu - Ảnh: Quang Phúc.<br>
Nắm bắt tức thời các thông tin giao dịch trên thị trường liên ngân hàng giúp nhà điều hành theo dõi sát diễn biến thị trường để thực hiện hiệu quả việc điều tiết và cân đối theo các mục tiêu - Ảnh: Quang Phúc.<br>
Ngân hàng Nhà nước vừa khánh thành giải pháp nâng cấp, chiết xuất, thu thập thông tin giao dịch nội tệ liên ngân hàng - giải pháp giúp nắm bắt tức thời thông tin giao dịch trong hệ thống.

Việc chiết xuất, thu thập thông tin giao dịch liên ngân hàng là yêu cầu để Ngân hàng Nhà nước cân đối, điều tiết hoặc can thiệp thị trường khi cần thiết. Hoạt động này cũng mở rộng theo các mục tiêu điều hành lãi suất, tỷ giá và cả phối hợp với chính sách tài khóa…

Ông Nguyễn Việt Dũng, Phó giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước cho biết, thị trường liên ngân hàng nói chung và thị trường nội tệ liên ngân hàng nói riêng đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc điều hòa cung cầu về tiền tệ, hỗ trợ thanh khoản của hệ thống ngân hàng và điều tiết nguồn vốn giữa hệ thống ngân hàng với các lĩnh vực của nền kinh tế.

Kể từ khi thành lập và hoạt động, thị trường liên ngân hàng đã phát triển không ngừng cả về số lượng thành viên tham gia cũng như số lượng, quy mô và các loại hình giao dịch. Theo ông Dũng, thị trường này đã hoàn thành tốt vai trò điều tiết vốn trong hệ thống ngân hàng và nền kinh tế.

Về phía Ngân hàng Nhà nước, yêu cầu nắm bắt tức thời các thông tin giao dịch trên thị trường ngày càng trở lên cấp thiết, một mặt giúp nhà điều hành theo dõi sát diễn biến thị trường để thực hiện hiệu quả việc thực hiện các nghiệp vụ thị trường tiền tệ, mặt khác giúp đưa ra những biện pháp để quản lý và phát triển thị trường hiệu quả.

Với giải pháp về công nghệ, trên cơ sở tổ chức thị trường và sự hợp tác của hơn 60 tổ chức tín dụng, hiện Ngân hàng Nhà nước đã dễ dàng “nắn túi” hệ thống để điều hành.

Giải pháp này được triển khai với đầu mối cung cấp dịch vụ là Thomson Reuters, qua hệ thống Reuters Dealing.

Bà Trần Ngọc Nga, đại diện nhà cung cấp dịch vụ Thomson Reuters cho biết, Reuters Dealing là hệ thống giao dịch phổ biến không những ở Việt Nam mà còn trên thế giới (trên 150 quốc gia). Ngoài việc cung cấp phương tiện giao dịch cho thị trường, Reuters còn cung cấp các giải pháp thu thập, quản lý, lưu trữ và phân tích các thông tin giao dịch.

Hiện nay, Việt Nam hiện có tới 70% số tổ chức tín dụng, chiếm khoảng 80% giao dịch trên thị trường sử dụng hệ thống giao dịch Reuters Dealing để thực hiện giao dịch về tiền gửi, cho vay trên thị trường.

Theo đó, với việc đưa giải pháp trên vào vận hành hoạt động, công tác thu thập, chiết xuất thông tin giao dịch trên thị trường nội tệ liên ngân hàng dựa trên nền tảng hệ thống giao dịch Reuters Dealing sẽ nhanh chóng và chính xác hơn, thay thế cho việc tạo lập, thu thập, tổng hợp tổng hợp thông tin giao dịch nội tệ liên ngân hàng thủ công như hiện nay và khắc phục hạn chế của việc thu thập thông tin qua kênh Citad (thường trễ hơn diễn biến thị trường khoảng 1/2 ngày).