16:04 10/04/2009

Ngân hàng Nhà nước giảm một số lãi suất chủ chốt

P.V

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa quyết định giảm lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm

Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Ảnh: Việt Tuấn.
Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Ảnh: Việt Tuấn.
Ngày 10/4/2009, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định số 837/QĐ-NHNN về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng.

Theo quyết định này, các mức lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được áp dụng từ ngày 10/4/2009, với lãi suất tái cấp vốn là 7,0 %/năm; lãi suất tái chiết khấu là 5,0 %/năm và lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng là 7,0 %/năm.

Quyết định này thay thế cho Quyết định số 173/QĐ-NHNN ngày 23/1/2009 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng.

Trước đó, ngày 1/4/2009, Ngân hàng Nhà nước thông báo tiếp tục áp dụng mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam như hiện hành là 7,0%/năm; theo đó, lãi suất cho vay tối đa của các ngân hàng là 10,5%/năm, ngoại trừ các khoản cho vay cá nhân phục vụ đời sống được theo lãi suất thỏa thuận.