09:55 03/06/2008

Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên lãi suất cơ bản

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa thông báo sẽ giữ nguyên các mức lãi suất bằng VND đã được áp dụng từ ngày 19/5

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa thông báo sẽ giữ nguyên các mức lãi suất bằng VND đã được áp dụng từ ngày 19/5.

Theo Ngân hàng Nhà nước, sau hai tuần thực hiện cơ chế điều hành lãi suất mới, lãi suất huy động và cho vay bằng VND của các tổ chức tín dụng đang dần đi vào ổn định.

Theo đó, các mức lãi suất bằng VND tiếp tục được thực hiện từ ngày 1/6 như sau lãi suất cơ bản bằng VND là 12%/năm, lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng là 13%/năm, lãi suất chiết khấu là 11%/năm.

Trên thị trường, sau nhiều lần điều chỉnh lãi suất, hiện nay khối ngân hàng thương mại Nhà nước áp dụng mức lãi suất không kỳ hạn là 3,6%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 12,71%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 12,97%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 13,39%/năm.

Các ngân hàng thương mại cổ phần áp dụng mức lãi suất cao hơn ở tất cả các kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất không kỳ hạn là 4,38%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 14,16%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 14,23%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 14,19%/năm. Một số ngân hàng cổ phần đã tăng lãi suất huy động lên trên 15%/năm đối với kỳ hạn trên 12 tháng.

Về lãi suất cho vay, tất cả các ngân hàng thương mại Nhà nước và ngân hàng cổ phần đều áp dụng lãi suất cho vay tối đa là 18%/năm.