17:27 02/07/2008

Ngân hàng Nhà nước lập đường dây nóng

P.V

Cuối cùng, Ngân hàng Nhà nước cũng đã lập đường dây nóng để tiếp nhận các thông tin phản ánh từ thị trường

Ngân hàng Nhà nước thông báo chính thức thiết lập đường dây nóng để “nắm bắt và xử lý kịp thời” mọi phản ánh, kiến nghị - Ảnh: ABC.
Ngân hàng Nhà nước thông báo chính thức thiết lập đường dây nóng để “nắm bắt và xử lý kịp thời” mọi phản ánh, kiến nghị - Ảnh: ABC.
Cuối cùng, Ngân hàng Nhà nước cũng đã lập đường dây nóng để tiếp nhận các thông tin phản ánh từ thị trường.

Chiều 2/7, Ngân hàng Nhà nước thông báo chính thức thiết lập đường dây nóng để “nắm bắt và xử lý kịp thời” mọi phản ánh, kiến nghị của người dân và các cơ quan, doanh nghiệp liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Đường dây nóng của Ngân hàng Nhà nước đặt tại 3 đầu mối:

1. Tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Văn phòng với số điện thoại cố định (04) 8.266.344, di động: 01226.376.735, Fax: (04) 8.241.534, email: nhnn@sbv.gov.vn.

Đường dây nóng của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước là (04) 8.268.768 / (04) 8.250.610, số di động: 0122.626.8579, fax: (04) 8.241.098 và email: hdthang@gov.sbv.vn.

2. Tại Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh thành phố Hà Nội, số cố định: (04) 8.253.962 / (04) 8.253.961, số di động: 0913.545.255 / 0912.795.886, fax: (04) 8.258.884, email: vanthu_nhnntp@hanoi.gov.vn.

3. Tại Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Tp.HCM, số cố định: (08) 8.211.230, fax: (08) 8.217.856, email: nhnntphcm@hcm.vnn.vn.