18:56 25/06/2012

Ngân hàng Nhà nước nhắc nhở việc ngừng huy động vàng

Thùy Duyên

Tổ chức tín dụng muốn phát hành chứng chỉ vàng ngắn hạn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước, cũng như chủ động hạ lãi suất

Hiện một số ngân hàng chủ yếu huy động vàng với vài kỳ hạn ngắn và lãi suất từ 1% - 2%/năm.
Hiện một số ngân hàng chủ yếu huy động vàng với vài kỳ hạn ngắn và lãi suất từ 1% - 2%/năm.
Ngày 25/6/2012, Ngân hàng Nhà nước có văn bản số 3854/NHNN-QLNH yêu cầu các tổ chức tín dụng chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tổ chức tín dụng chấp hành nghiêm chỉnh các quy định tại Thông tư số 12/2012/TT-NHNN và Chỉ thị số 05/CT-NHNN. Các tổ chức tín dụng chỉ phát hành chứng chỉ ngắn hạn bằng vàng với khối lượng cần thiết để đáp ứng nhu cầu chi trả theo yêu cầu của khách hàng khi số vàng thu nợ và tồn quỹ không đủ để chi trả và đảm bảo việc phát hành chứng chỉ ngắn hạn bằng vàng chấm dứt vào ngày 25/11/2012.

“Tổ chức tín dụng có trách nhiệm báo cáo trước cho Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối) khi có nhu cầu phát hành chứng chỉ vàng, trong đó phải làm rõ sự cần thiết và mục đích của đợt phát hành. Đồng thời, có lộ trình giảm lãi suất huy động chứng chỉ ngắn hạn vàng ở mức phù hợp để giảm lượng vàng huy động”, nhà quản lý yêu cầu.

Nếu Ngân hàng Nhà nước phát hiện dấu hiệu vi phạm các quy định liên quan đến huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng, cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố sẽ tiến hành ngay việc kiểm tra, thanh tra tổ chức tín dụng đó.

Việc tuân thủ thời hạn chấm dứt hoạt động huy động và cho vay vốn bằng vàng theo quy định tại Thông tư 12 của các tổ chức tín dụng là một trong những cơ sở để xem xét cấp giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng cho các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước cho biết thêm.

Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có văn bản nới hạn chấm dứt huy động vàng từ 1/5/2012 sang 25/11/2012. Một số đầu mối như Ngân hàng Xuất nhập khẩu (Eximbank), Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)… đã trở lại huy động vàng, bên cạnh một số thành viên khác như Ngân hàng Á châu (ACB), Ngân hàng Sài Gòn (SCB), Ngân hàng Nam Á (NamABank)…

Tuy nhiên, hiện hầu hết các thành viên còn triển khai hoạt động này chỉ áp lãi suất rất thấp, chủ yếu từ 1% - 2%/năm, cũng như chỉ cơ cấu một số kỳ hạn ngắn.