20:54 16/05/2014

Ngân hàng Nhà nước: “Sẵn sàng mọi biện pháp ổn định thị trường”

Minh Đức

Ngân hàng Nhà nước khẳng định luôn sẵn sàng có giải pháp để giữ vững ổn định thị trường tiền tệ

Ngân hàng Nhà nước: “Sự bình tĩnh, thận trọng và lòng tin của người dân vào đường lối đúng 
đắn của Đảng và Nhà nước, vào việc điều hành chính sách tiền tệ ổn định 
của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ góp phần quan trọng để ổn định kinh 
tế - xã hội đất nước”.
Ngân hàng Nhà nước: “Sự bình tĩnh, thận trọng và lòng tin của người dân vào đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước, vào việc điều hành chính sách tiền tệ ổn định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ góp phần quan trọng để ổn định kinh tế - xã hội đất nước”.
Tối nay (16/5), Ngân hàng Nhà nước phát đi thông cáo về việc giữ vững ổn định tiền tệ và hoạt động ngân hàng, sau một số biểu hiện trên thị trường vàng và ngoại hối gần đây.

Thông cáo cho biết, trong những ngày vừa qua, mặc dù có những diễn biến phức tạp về tình hình biển Đông nhưng thị trường tiền tệ, ngoại hối và vàng về cơ bản vẫn tiếp tục ổn định; hệ thống ngân hàng vẫn hoạt động bình thường, an toàn, thông suốt cả trong nước và quốc tế.

Theo Ngân hàng Nhà nước, điều đó thể hiện niềm tin sâu sắc của nhân dân vào đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Đó là: “Giữ vững độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ; đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước; chủ trương đề cao nguyên tắc giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình, kiềm chế không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, tuân thủ các quy định của luật pháp quốc tế”.

Ngân hàng Nhà nước cho biết đã và đang theo dõi sát tình hình, chủ động và sẵn sàng áp dụng mọi biện pháp cần thiết để tiếp tục giữ vững ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối và vàng.

Đồng thời, cơ quan này khẳng định luôn có các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, các chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; cũng như góp phần giữ vững môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, môi trường đầu tư thuận lợi để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân.

“Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khuyến cáo người dân không nghe tin đồn thất thiệt, xúi bẩy, kích động của các phần tử xấu; cần thận trọng khi quyết định các giao dịch mua, bán ngoại tệ và vàng, tiền gửi để tránh những thiệt hại kinh tế không đáng có cho bản thân và cả xã hội”, thông cáo viết.

Ngân hàng Nhà nước cũng nhấn mạnh rằng: “Sự bình tĩnh, thận trọng và lòng tin của người dân vào đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước, vào việc điều hành chính sách tiền tệ ổn định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ góp phần quan trọng để ổn định kinh tế - xã hội đất nước. Đó cũng là thể hiện tinh thần yêu nước của mỗi người dân chúng ta”.