10:17 27/02/2013

Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu bán vàng miếng

P.V

Ngân hàng Nhà nước muốn loại bỏ tất cả các loại vàng kém chất lượng ra khỏi thị trường

Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu tất cả các doanh nghiệp kinh doanh vàng, tạm xuất tái nhập số lượng vàng hiện có ra nước ngoài để kiểm định chất lượng <i>- Nguồn: VTV.</i> <br>
Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu tất cả các doanh nghiệp kinh doanh vàng, tạm xuất tái nhập số lượng vàng hiện có ra nước ngoài để kiểm định chất lượng <i>- Nguồn: VTV.</i> <br>