20:10 06/10/2011

Ngân hàng Nhà nước tăng lãi suất điều hành

Minh Đức

Ngân hàng Nhà nước bất ngờ tăng một số lãi suất chủ chốt, để đảm bảo hợp lý trong mối quan hệ giữa các mức lãi suất điều hành

Đây là lần thứ 5 kể từ đầu năm Ngân hàng Nhà nước tăng lãi suất tái cấp vốn, từ 9% lên 15%/năm.
Đây là lần thứ 5 kể từ đầu năm Ngân hàng Nhà nước tăng lãi suất tái cấp vốn, từ 9% lên 15%/năm.
Ngân hàng Nhà nước bất ngờ tăng một số lãi suất chủ chốt, được giải thích là để đảm bảo tính hợp lý trong mối quan hệ giữa các mức lãi suất điều hành.

Ngày 6/10/2011, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định số 2210/QĐ-NHNN về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng lãi suất tái cấp vốn từ 14%/năm lên 15%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng từ 14%/năm lên 16%/năm áp dụng từ ngày 10/10/2011.

Cùng ngày, Ngân hàng hà nước ban hành Quyết định số 2209/QĐ-NHNN về việc giảm lãi suất tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng ngoại tệ của các tổ chức tín dụng tại Ngân hàng Nhà nước từ 0,1%/năm xuống 0,05%/năm, áp dụng từ kỳ dự trữ bắt buộc tháng 10/2011; giảm lãi suất tiền gửi bằng ngoại tệ và Kho bạc Nhà nước tại Ngân hàng Nhà nước từ 0,1%/năm xuống 0,05%/năm, áp dụng từ ngày 10/10/2011.

Theo Ngân hàng Nhà nước, mục đích của việc điều chỉnh các mức lãi suất nêu trên chủ yếu để đảm bảo tính hợp lý trong mối quan hệ giữa các mức lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước và vai trò Ngân hàng Nhà nước là người cho vay cuối cùng nhằm nâng cao hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ và điều tiết lãi suất thị trường.