14:50 07/11/2012

Ngân hàng Nhà nước tăng mạnh bán tín phiếu để hút tiền

Thu Thủy

Việc phát hành tới 3.200 tỷ đồng tín phiếu cho thấy thanh khoản của nhiều tổ chức tín dụng đang dư thừa

Lượng phát hành tín phiếu (chủ yếu kỳ hạn 91 ngày) của Ngân hàng Nhà nước thời gian gần đây (Đơn vị: tỷ đồng) - Nguồn: Reuters.<br>
Lượng phát hành tín phiếu (chủ yếu kỳ hạn 91 ngày) của Ngân hàng Nhà nước thời gian gần đây (Đơn vị: tỷ đồng) - Nguồn: Reuters.<br>
Ngày 7/11, theo dữ liệu của Reuters, trên thị trường mở (OMO), Ngân hàng Nhà nước đã tăng mạnh lượng tín phiếu bán cho các tổ chức tín dụng để hút tiền.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đã phát hành 1.200 tỷ đồng tín phiếu kỳ hạn 91 ngày, với lãi suất 6,8%/năm và 2.000 tỷ đồng tín phiếu kỳ hạn 56 ngày, lãi suất 5,9%/năm.

Việc phát hành tới 3.200 tỷ đồng tín phiếu hôm 7/11 được xem là lớn nhất trong nhiều tuần qua, trong khi lãi suất thấp hơn nhiều so với trần lãi suất huy động, cho thấy thanh khoản của nhiều tổ chức tín dụng đang dư thừa.

Cũng trên thị trường OMO, hôm 7/11, Ngân hàng Nhà nước bơm ra 322 tỷ đồng, lãi suất 8%/năm. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng hút về 204 tỷ đồng, đưa mức bơm ròng vốn trong ngày đạt 118 tỷ đồng.

Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất các kỳ hạn đang giảm nhanh. Cụ thể, lãi suất qua đêm và kỳ hạn 1 tuần được chào giảm về 2,7-3,2%/năm, lãi suất kỳ hạn 1 tháng giảm xuống 4-4,7%/năm.