16:10 20/10/2008

Ngân hàng Nhà nước triển khai loạt chính sách quan trọng

Minh Đức

Giảm lãi suất cơ bản, lãi suất tái cấp vốn và tái chiết khấu; trả thêm lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc, trả 20.300 tỷ đồng tín phiếu

Phía trước trụ sở Ngân hàng Nhà nước.
Phía trước trụ sở Ngân hàng Nhà nước.
Giảm lãi suất cơ bản, giảm lãi suất tái cấp vốn và tái chiết khấu, trả thêm lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc, thanh toán 20.300 tỷ đồng tín phiếu trước hạn…

Đó là loạt quyết định mới của Ngân hàng Nhà nước nhằm tăng cường hỗ trợ các ngân hàng thương mại trong chi phí vốn, thanh khoản và gián tiếp hỗ trợ nền kinh tế.

Nới lỏng hơn chính sách tiền tệ?

Sáng nay (20/10), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng lúc ra 4 quyết định quan trọng và văn bản chỉ đạo đi kèm về việc thực hiện những chính sách mới về lãi suất, tiền gửi dự trữ bắt buộc và cơ chế mới cho tín phiếu bắt buộc…

Cụ thể, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định số 2316/QĐ-NHNN ngày 20/10/2008 về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam; theo đó, lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam giảm từ 14%/năm xuống 13%/năm.

Với quyết định trên, lãi suất cho vay bằng VND của các ngân hàng thương mại trên thị trường từ ngày 21/10/2008 (theo ngày có hiệu lực của quyết định trên) tối đa là 19,5%/năm, thay cho mức 21%/năm trước đó.

Với Quyết định số 2321/QĐ-NHNN, ngày 20/10/2008, lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam đối với tổ chức tín dụng tăng từ 5%/năm tăng lên 10%/năm.

Lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc tăng mạnh như trên sẽ tạo một thuận lợi lớn, hỗ trợ các ngân hàng thương mại giảm bớt chi phí vốn, hỗ trợ cho mục tiêu lợi nhuận sắp tới; gián tiếp tạo điều kiện để các ngân hàng có thể xem xét tiếp tục giảm lãi suất cho vay đầu ra, hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Với Quyết định số 2318/QĐ-NHNN, ngày 20/10/2008 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng, lãi suất tái cấp vốn được giảm từ 15%/năm xuống 14%/năm; lãi suất tái chiết khấu giảm từ 13%/năm xuống 12%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng giảm từ 15%/năm xuống 14%/năm.

Những điều chỉnh trên cũng góp phần hỗ trợ giảm bớt chi phí vốn cho các ngân hàng hàng. Điều này cũng cho thấy Ngân hàng Nhà nước dường như đang dần nới lỏng hơn chính sách tiền tệ, sau một thời gian thắt chặt.

Hỗ trợ ngân hàng, ngăn ngừa rủi ro

Đáng chú ý là cũng trong sáng nay, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có Quyết định số 2317/QĐ-NHNN về việc thanh toán trước hạn tín phiếu NHNN bắt buộc.

Theo đó, kể từ ngày 21/10/2008, Ngân hàng Nhà nước sẽ thanh toán trước hạn 20.300 tỷ đồng tín phiếu Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức bắt buộc phát hành kể từ ngày 17/3/2008 theo nhu cầu rút trước hạn của các tổ chức tín dụng.

Đây cũng là một cơ chế linh hoạt mới, tạo điều kiện để hỗ trợ cho những ngân hàng thương mại có khó khăn về nguồn vốn và thanh khoản, đặc biệt là vào những tháng cuối năm, nhiều hợp đồng tiền gửi tập trung đáo hạn, yêu cầu năng lực thanh khoản cao.

Theo Ngân hàng Nhà nước, những chính sách mới trên nhằm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, chủ động hạn chế tác động tiêu cực của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng hợp lý, bền vững.

Ngoài ra, sáng nay, Thống đốc cũng đã có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện các giải pháp tại Chỉ thị số 05/2008/CT-NHNN ngày 9/10/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về một số biện pháp đảm bảo an toàn, hiệu quả hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng; trong đó, chú trọng các biện pháp ngăn ngừa rủi ro có thể xảy ra do tác động của khủng hoảng tài chính và dấu hiệu suy thoái kinh tế toàn cầu, chấp hành đúng quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động kinh doanh.

Các tổ chức tín dụng cũng phải đáp ứng vốn cho nền kinh tế, trên cơ sở khả năng huy động vốn ở trong và ngoài nước, đi đôi với kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng và tiếp tục điều chỉnh cơ cấu tín dụng để tập trung vốn cho các lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu, nông nghiệp và nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các dự án đầu tư khả thi, có hiệu quả và khả năng trả nợ đúng hạn.

Về loạt chính sách và giải pháp trên, mục đích chính, theo Ngân hàng Nhà nước, là nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng đảm bảo khả năng huy động vốn và thanh toán, hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả, giảm lãi suất cho vay, thúc đẩy đầu tư, sản xuất, kinh doanh phát triển.