22:22 22/04/2009

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu kiểm tra các đại lý đổi ngoại tệ

Hoàng Vũ

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng tăng cường kiểm tra các đại lý ủy nhiệm đổi ngoại tệ

Một điểm mua bán ngoại tệ tại Hà Nội - Ảnh: VnExpress.
Một điểm mua bán ngoại tệ tại Hà Nội - Ảnh: VnExpress.
Ngày 22/4/2009, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã có công văn số 2879/NHNN-QLNH yêu cầu các tổ chức tín dụng được phép cung ứng dịch vụ ngoại hối (tổ chức tín dụng được phép) kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động ngoại hối.

Tại công văn này, Thống đốc yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, hướng dẫn các đại lý ủy nhiệm đổi ngoại tệ thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành về hoạt động đổi ngoại tệ.

Thống đốc cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động của đại lý đổi ngoại tệ do tổ chức tín dụng được phép ủy nhiệm. Trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện đại lý đổi ngoại tệ vi phạm các quy định tại hợp đồng đại lý và các quy định tại Quy chế đại lý đổi ngoại tệ ban hành kèm theo Quyết định số 21/2008/QĐ-NHNN thì áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định hiện hành và báo cáo chi nhánh Ngân hàng Nhà nước trên địa bàn.

Công văn trên cũng xác định tổng giám đốc (giám đốc) tổ chức tín dụng phải chịu trách nhiệm về hoạt động của đại lý đổi ngoại tệ ủy nhiệm. Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm của đại lý ủy nhiệm, Ngân hàng Nhà nước sẽ áp dụng các biện pháp xử lý thích hợp, kể cả việc xem xét hạn chế một số nghiệp vụ kinh doanh của tổ chức tín dụng đó.

Trên thị trường tự do, giá USD bán ra trong ngày 22/4 cũng đã giảm khá mạnh, xuống còn khoảng 18.150 VND, sau khi đã lên gần 18.300 VND trước đó.

Giá USD mua vào và bán ra của các ngân hàng thương mại tiếp tục ở mức trần biên độ cho phép và niêm yết bằng nhau, ở mức 17.783 VND. Tỷ giá bình quân liên ngân hàng giảm nhẹ từ 16.939 VND xuống còn 16.936 VND.