20:52 03/04/2009

Ngân hàng phải chấm dứt ngay việc sử dụng ATM lưu động

Hoàng Vũ

Đây là ý kiến chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về kế hoạch triển khai dịch vụ ATM di động của các ngân hàng thương mại

Dịch vụ ATM di động của Ngân hàng Đông Á.
Dịch vụ ATM di động của Ngân hàng Đông Á.
Đây là ý kiến chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về kế hoạch triển khai dịch vụ ATM di động của các ngân hàng thương mại.

Ngày 2/4, Ngân hàng Nhà nước có Công văn số 2271/NHNN - CNH về hướng dẫn đăng ký máy ATM lưu động theo báo cáo và đề nghị của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tp.HCM.

Công văn trên cho biết, tại Quyết định số 13/2008/QĐ-NHNN ngày 29/4/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại không quy định về ATM lưu động. Do đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa chấp thuận đề nghị của các ngân hàng thương mại triển khai áp dụng loại hình ATM lưu động.

Với lý do trên, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu đơn vị trực thuộc tại Tp.HCM có trách nhiệm hướng dẫn các ngân hàng thương mại có liên quan trên địa bàn thực hiện nội dung trên.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tp.HCM có trách nhiệm kiểm tra và yêu cầu Ngân hàng Đông Á (DongA Bank) và những ngân hàng đang thực hiện thí điểm dịch vụ này chấm dứt ngay việc sử dụng ATM lưu động và kịp thời báo cáo cho Thống đốc.