17:23 01/03/2012

Ngân hàng Phương Tây dự tính tăng trưởng tín dụng 15%

Nhật Nam

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Tây (Western Bank) dự kiến sẽ tăng trưởng tín dụng 15% trong năm 2012

“Ngay trong những tháng đầu năm 2012, doanh số huy động của Ngân hàng Phương Tây đã tăng 148,6% so với cùng kỳ năm 2011”.
“Ngay trong những tháng đầu năm 2012, doanh số huy động của Ngân hàng Phương Tây đã tăng 148,6% so với cùng kỳ năm 2011”.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Tây (Western Bank) dự kiến sẽ tăng trưởng tín dụng 15% trong năm 2012.

Western Bank vừa có bản tin công bố một số thông tin cơ bản về kết quả kinh doanh năm 2011 và các chỉ tiêu dự kiến trong năm nay.

Cụ thể, trong năm 2011, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này đạt 161 tỷ đồng, tăng 148% so với năm 2010; tổng tài sản đạt 20.574 tỷ đồng, tăng 118 % so với 2010; huy động đạt 12.856 tỷ đồng, tăng 120% so với năm 2010.

Western Bank cho biết, “ngay trong những tháng đầu năm 2012, doanh số huy động của Ngân hàng Phương Tây đã tăng 148,6% so với cùng kỳ năm 2011”. Và ngân hàng dự kiến trình đại hội cổ đông kế hoạch năm 2012, trong đó tăng trưởng tín dụng là 15%; tổng tài sản tăng khoảng 15 - 20%; lợi nhuận tăng khoảng 14%.

Nếu theo thông tin công bố trên, Western Bank được Ngân hàng Nhà nước xếp vào nhóm 2 giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2012.