15:30 19/05/2007

Ngân hàng Quân đội được phát hành trái phiếu chuyển đổi

T.M.Đức

Ủy ban Chứng khoán vừa cấp giấy chứng nhận chào bán trái phiếu chuyển đổi cho Ngân hàng Quân đội (MB)

Ủy ban Chứng khoán vừa cấp giấy chứng nhận chào bán trái phiếu chuyển đổi cho Ngân hàng Quân đội (MB).

Trái phiếu chuyển đổi của MB được chào bán với mệnh giá 1.000.000 đồng; số lượng 1.000.000 trái phiếu và được chia thành 2 đợt: đợt 1: 420.000 trái phiếu; đợt 2: 580.000 trái phiếu.

Thời hạn trái phiếu chuyển đổi của MB là 3 năm; lãi suất là 8%/năm trả sau theo định kỳ hàng năm.

Thời hạn chuyển đối là 2 năm kể từ ngày chính thức chào bán đối với đợt 1; trong thời hạn 3 năm kể từ ngày chính thức chào bán đối với đợt 2. Tỷ lệ chuyển đổi là 1 trái phiếu mệnh giá 1 triệu đồng được chuyển đổi thành cổ phiếu với tổng mệnh giá 1 triệu đồng.

Qua kế hoạch này, MB dự kiến sẽ thu về tổng giá trị theo mệnh giá trái phiếu chào bán là 1.000 tỷ đồng.