00:11 03/11/2009

Ngân hàng Quân đội hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận

M.Đức

Ngày 2/11, Ngân hàng Quân đội (MB) cho biết đã hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2009 sau 10 tháng đầu năm

MB xác định đến năm 2013 sẽ đạt tổng tài sản trên 200.000 tỷ đồng và vốn điều lệ là 12.800 tỷ đồng.
MB xác định đến năm 2013 sẽ đạt tổng tài sản trên 200.000 tỷ đồng và vốn điều lệ là 12.800 tỷ đồng.
Ngày 2/11, Ngân hàng Quân đội (MB) cho biết đã hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2009 sau 10 tháng đầu năm.

Cụ thể, MB cho biết, lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2009 đã vượt tốc độ tăng trưởng chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, và đến hết tháng 10 đã hoàn thành chỉ tiêu với khoảng 1.000 tỷ đồng.

10 tháng đầu năm 2009, tổng tài sản của MB đã tăng trên 52.000 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt trên 23.000 tỷ đồng, huy động vốn tăng 29% so với đầu năm và bằng 158% so với cùng kỳ năm 2008; tỷ suất lợi nhuận trên vốn tự có (ROE) luôn đạt trên 25%, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) đạt khoảng 1,8%.

Theo lãnh đạo MB, ngân hàng này xác định mục tiêu đến năm 2013 sẽ trở thành một ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu với tổng tài sản trên 200.000 tỷ đồng và vốn điều lệ là 12.800 tỷ đồng.

Ngày 4/11 tới, MB sẽ kỷ niệm 15 năm thành lập. Qua 15 năm, MB đã đạt quy mô vốn điều lệ gấp 191 lần, mạng lưới chi nhánh gấp 100 lần, quy mô cán bộ nhân viên gấp 130 lần, hiệu quả sử dụng vốn luôn đạt từ 10% - 25%.