21:44 21/11/2007

Ngân hàng Quân đội phát hành cổ phiếu tăng vốn

Minh Đức

Trong tháng 12 tới, Ngân hàng Quân đội (MB) sẽ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Một phòng giao dịch của MB tại Hà Nội.
Một phòng giao dịch của MB tại Hà Nội.
Trong tháng 12 tới, Ngân hàng Quân đội (MB) sẽ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Đây là đợt phát hành thứ hai trong năm 2007 cho các cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 1.547,2 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng, theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào tháng 4/2007.

Theo dự kiến trước đây, số cổ phiếu này được ưu tiên chào bán cho các đối tác chiến lược trong và ngoài nước theo phương án cụ thể giữa hai bên. Tuy nhiên, đến nay quá trình đàm phán giữa MB và các đối tác chiến lược vẫn chưa hoàn tất nên số cổ phiếu còn lại được ưu tiên chào bán các cổ đông hiện hữu.

Trong đợt chào bán này, các cổ đông hiện hữu của MB sẽ được quyền mua 28% tổng số cổ phiếu đang sở hữu tính đến ngày 03/12/2007 với giá 15.000 VND/cổ phiếu. Trong vòng 10 ngày đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu đầu tiên (từ 4/12/2007 đến 14/12/2007), các cổ đông có thể chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác theo quy định cụ thể của MB về thủ tục chuyển nhượng cổ phiếu.

Tính đến 30/10/2007, MB đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2007. Cụ thể huy động vốn đạt 17.434 tỷ đồng, dư nợ đạt 10.422 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 21.500 tỷ đồng, lợi nhuận xấp xỉ 500 tỷ đồng và dự kiến sẽ đạt 550 tỷ đồng khi kết thúc năm tài chính 2007, vượt hơn 30% so với kế hoạch và gấp 2,2 lần năm 2006.

Hiện MB đang lấy ý kiến cổ đông về phương án tăng vốn điều lệ năm 2008. Dự kiến mức tăng tối thiểu là 1.400 tỷ đồng đạt 3.400 tỷ đồng vào cuối năm 2008, bổ sung từ hai nguồn chia cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu mới cho đối tác chiến lược và các đối tượng khác.

Tùy thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh tại thời điểm 31/12/2007, Hội đồng quản trị MB sẽ quyết định mức chia cổ tức cụ thể của năm 2007, dự kiến sẽ không thấp hơn 27%/năm (2,25%/tháng).

Mức tăng vốn điều lệ trong năm 2008 được tính toán dựa trên nhu cầu sử dụng vốn trong năm tới cũng như đảm bảo các chỉ tiêu tăng trưởng như ROE trên 20%, ROA trên 1,7%, tỷ lệ an toàn vốn trên 8%, lợi nhuận tối thiểu 700 tỷ đồng.