08:47 19/06/2007

Ngân hàng Quân đội sắp chốt danh sách cổ đông

H.Xuân

Ngân hàng Quân đội (MB) được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận việc chào bán 95.480.000 cổ phiếu ra công chúng năm 2007

Cùng với việc hoàn thành đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi, Ngân hàng Quân đội (MB) được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận việc chào bán 95.480.000 cổ phiếu ra công chúng năm 2007 nhằm thực hiện lộ trình tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng vào cuối năm 2007.

Theo đó, trước mắt đợt thứ nhất sẽ dành 49,5% cổ phiếu bán cho cổ đông cũ và 3,1% cổ phiếu bán cho cán bộ, nhân viên với giá bán bằng mệnh giá. Ngày chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền là ngày 16/7/2007.

Kế hoạch phát hành 47,4% cổ phiếu của đợt thứ hai sẽ dành cho các đối tác chiến lược trong và ngoài nước theo giá thỏa thuận. Trước khi thực hiện việc chào bán đợt hai, MB sẽ báo cáo Ủy ban Chứng khoán, các cơ quan quản lý Nhà nước và công bố thông tin công khai cụ thể.

Ngày 15/6/2007, Ngân hàng MB đã hoàn thành việc nhận đăng ký và nộp tiền mua trái phiếu chuyển đổi đợt 1/2007 từ các cổ đông. Lãnh đạo của MB nói, đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi này được đánh giá là thành công khi toàn bộ khối lượng chào bán đã được các cổ đông cũ đặt mua hết.

Sau đợt phát hành này, vốn chủ sở hữu của MB sẽ đạt 1.506,78 tăng 6,5% so với thời điểm đầu năm. Lộ trình tăng vốn của MB đang được thực hiện theo đúng kế hoạch đã được đại hội cổ đông thông qua hồi tháng 4/2007 theo đó vốn điều lệ sẽ được tăng lên mức 7.300 tỷ vào cuối năm 2010.