17:40 22/03/2012

Ngân hàng quốc doanh được yêu cầu giảm lãi suất

Thùy Duyên

Thống đốc yêu cầu các ngân hàng quốc doanh phải giảm lãi suất. Chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng có thể được điều chỉnh trước hạn

Tại hội nghị quán triệt nhiệm vụ trọng tâm của Ngân hàng Nhà nước trong năm 2012, cơ quan này cho biết có thể xem xét để điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng sớm hơn dự tính là sau 6 tháng thực hiện.
Tại hội nghị quán triệt nhiệm vụ trọng tâm của Ngân hàng Nhà nước trong năm 2012, cơ quan này cho biết có thể xem xét để điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng sớm hơn dự tính là sau 6 tháng thực hiện.
Hôm nay (22/3), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành văn bản số 1656/NHNN-TCKT, yêu cầu các ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng thương mại cổ phần do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ (bao gồm: Agribank, VietinBank, Vietcombank, BIDV và MHB) tiết giảm chi phí, hạ lãi suất cho vay và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Thống đốc yêu cầu các ngân hàng trên phải rà soát các định mức, chỉ tiêu; cải tiến cơ chế quản trị, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng tài sản. Trên cơ sở đó, các ngân hàng phải xác định các biện pháp, mức tiết giảm chi phí để đạt được mục tiêu tiết giảm từ 5% đến 10% chi phí, hạ lãi suất cho vay, nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của từng đơn vị cũng như toàn hệ thống.

Đồng thời, các ngân hàng trên cần thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền và phát động phong trào thi đua nâng cao hiệu quả, năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, hạ lãi suất cho vay đến toàn thể cán bộ, công nhân viên trong hệ thống của mình và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong điều hành hoạt động kinh doanh ngân hàng năm 2012; cũng như triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2012 phù hợp với định hướng và các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Cùng ngày, tại hội nghị quán triệt nhiệm vụ trọng tâm của Ngân hàng Nhà nước trong năm 2012, cơ quan này cho biết có thể xem xét để điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng sớm hơn dự tính là sau 6 tháng thực hiện.

Cụ thể, tại hội nghị, Ngân hàng Nhà nước xác định 5 nhóm giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng trong thời gian tới cần tập trung thực hiện.

Trong đó, ở nhóm giải pháp thứ nhất, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ theo dõi sát tình hình hoạt động và thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của từng tổ chức tín dụng, diễn biến các chỉ tiêu tiền tệ, tín dụng của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng để sau 6 tháng hoặc sớm hơn xem xét điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với các tổ chức tín dụng cho phù hợp, đảm bảo đạt được mục tiêu kiểm soát tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống năm 2012 ở mức 15-17%, tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 14-16%.

Thứ hai, Ngân hàng Nhà nước sẽ tổ chức họp với các tổ chức tín dụng để chỉ đạo và triển khai các giải pháp nhằm tăng trưởng tín dụng đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng.

Thứ ba, theo dõi sát diễn biến lãi suất huy động và cho vay của các tổ chức tín dụng để có biện pháp xử lý; điều hành chính sách lãi suất linh hoạt phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và điều kiện thị trường tiền tệ.

Thứ tư, tăng cường giám sát việc chấp hành quy định trần lãi suất bằng VND và USD của tổ chức tín dụng đối với khách hàng và kịp thời xử lý những trường hợp vi phạm.

Thứ năm, tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp tại Chỉ thị 01, đặc biệt khẩn trương ban hành các văn bản pháp luật theo chương trình hành động ban hành kèm theo Chỉ thị 01, đảm bảo đúng tiến độ, tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho việc điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng hiệu quả.