08:10 06/11/2008

Ngân hàng SCB công bố lãi 580 tỷ đồng trong 10 tháng

Hải Tiến

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) thông báo đạt 580 tỷ đồng lợi nhuận sau 10 tháng đầu năm

Lợi nhuận của SCB trong 10 tháng đạt 580 tỷ đồng, đạt 97% kế họach điều chỉnh của năm 2008 (600 tỷ).
Lợi nhuận của SCB trong 10 tháng đạt 580 tỷ đồng, đạt 97% kế họach điều chỉnh của năm 2008 (600 tỷ).
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) thông báo đạt 580 tỷ đồng lợi nhuận sau 10 tháng đầu năm.

Cụ thể, tính đến tháng 10/2008, lợi nhuận của ngân hàng này là 580 tỷ đồng, đạt 97% kế họach điều chỉnh của năm 2008 (600 tỷ).

Cũng đến thời điểm trên, vốn điều lệ của SCB là 2.180 tỷ đồng; tổng tài sản đạt 33.118 tỷ đồng; tổng vốn huy động 28.739 tỷ đồng; dư nợ tín dụng 21.207 tỷ đồng.

Theo SCB, với những kết quả trên, ngân hàng này đã về đích trước hạn trong kế hoạch kinh doanh năm 2008 đặt ra trước đó.