22:24 15/10/2013

Ngân hàng SCB thay sếp

Hà Anh

SCB đã chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc của ông Lê Khánh Hiền

Ông Võ Tấn Hoàng Văn gia nhập SCB từ tháng 7/2013. Ông từng đảm 
nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính - ngân hàng tại công 
ty Ersnt & Young Việt Nam.
Ông Võ Tấn Hoàng Văn gia nhập SCB từ tháng 7/2013. Ông từng đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính - ngân hàng tại công ty Ersnt & Young Việt Nam.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) vừa công bố bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Võ Tấn Hoàng Văn giữ chức quyền Tổng giám đốc, thay ông Lê Khánh Hiền kể từ ngày 15/10.

Trước đó, SCB đã chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc của ông Lê Khánh Hiền vì lý do cá nhân.

Ông Võ Tấn Hoàng Văn gia nhập SCB từ tháng 7/2013. Ông từng đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính - ngân hàng tại công ty Ersnt & Young Việt Nam.

Như vậy, ban giám đốc của SCB hiện có 7 thành viên gồm: ông Võ Tấn Hoàng Văn - quyền Tổng giám đốc, 6 phó tổng giám đốc gồm ông Diệp Bảo Châu, ông Lại Quốc Tuấn, ông Lê Minh Huấn, ông Nguyễn Ngọc Thịnh, ông Nguyễn Văn Thanh Hải và ông Phạm Văn Phi.

SCB đã chính thức tăng vốn điều lệ từ 10.584 tỷ đồng lên 12.295 tỷ đồng vào ngày 30/9/2013.