09:48 01/06/2007

“Ngân hàng và công nghệ thông tin cần hội tụ”

Hàn Ngọc

Trao đổi với Cục trưởng Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin Hoàng Quốc Lập nhân sự kiện Banking Việt Nam 2007

"Hiện nay, giao dịch trên mạng về mặt hành chính, thông tin nói chung đã phát triển, nhưng giao dịch trên mạng trong trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính vẫn còn yếu."
"Hiện nay, giao dịch trên mạng về mặt hành chính, thông tin nói chung đã phát triển, nhưng giao dịch trên mạng trong trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính vẫn còn yếu."
Cục trưởng Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin (Bộ Bưu chính Viễn thông) Hoàng Quốc Lập đã nhận định như vậy khi trao đổi với báo giới trong khuôn khổ Banking Việt Nam 2007 diễn ra tại Hà Nội trong 2 ngày 31/5 và 1/6.

Theo ông Lập, nhu cầu của người dân về các dịch vụ thanh toán nói chung và dịch vụ ngân hàng nói riêng ngày càng cao, chính xác và thuận tiện hơn để ở bất cứ đâu cũng có thể sử dụng được dịch vụ. Như vậy, rõ ràng chỉ có công nghệ thông tin và liên lạc (ICT) mới giúp các ngân hàng đáp ứng được yêu cầu đó.

Ông hãy nói kỹ hơn v nhận định này?

Xu thế hiện nay là giữa nhiều lĩnh vực khác nhau cũng có sự hội tụ với nhau. Trong đó, sự hội tụ giữa công nghệ thông tin và công nghệ tài chính - ngân hàng là đặc biệt sâu rộng và mật thiết, thậm chí có thể nói là ràng buộc nhau chặt chẽ.

Sự giao lưu giữa công nghệ thông tin với công nghệ ngân hàng, sự trao đổi giữa các nhà khoa học, nhà quản lý và giải pháp giữa hai nền công nghệ này đã và đang và trở thành yêu cầu tất yếu trên con đường phát triển đất nước.

Tuy nhiên, để có thể “hội tụ” thành công như vậy, chúng ta vẫn còn nhiều khâu yếu như hành lang pháp lý chưa đầy đủ, hạ tầng công nghệ và Internet còn kém đồng thời bảo mật cũng đang là một vấn đề nổi cộm. Ông đánh giá điều này như thế nào?

Trong chiến lược phát triển công nghệ thông tin từ nay đến 2010 và tầm nhìn đến 2020, chúng ta không chỉ đặt ra yêu cầu phát triển về hạ tầng kỹ thuật và còn phải hoàn thiện khung pháp lý đồng thời khuyến khích giao lưu giữa các ngành với nhau.

Đối với ngành ngân hàng, sắp tới đây, việc triển khai tiếp các văn bản hướng dẫn, các thông tư liên tịch giữa các bộ ngành mang tính đặc thù là rất quan trọng, để làm sao có chiến lược phát triển công nghệ thông tin phù hợp, đồng thời đáp ứng được yêu cầu hiện đại hóa của ngành ngân hàng.

Giao dịch ngân hàng hiện đã có những bước phát triển khá mạnh mẽ, song giao dịch trực tuyến trên mạng vẫn gặp khá nhiều hạn chế. Đây chính là một hạn chế rất lớn...

Đúng. Hiện nay, giao dịch trên mạng về mặt hành chính, thông tin nói chung đã phát triển, nhưng giao dịch trên mạng trong trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính vẫn còn yếu. Ở đây, vấn đề quan trọng là phải có được hành lang pháp lý bảo đảm quyền lợi cho khách hàng sử dụng dịch vụ đó.

Theo tôi, mặc dù đến này chúng ta có hai mạng lưới ngân hàng tốt là hệ thống thanh toán liên ngân hàng và hệ thống chuyển mạch tài chính quốc gia, nhưng sự tham gia của các ngân hàng vẫn chưa thật sự triệt để.

Do vậy, bên cạnh việc các cơ quan Nhà nước như Bộ Bưu chính Viễn thông, Bộ Tài chính hay Ngân hàng Nhà nước cùng nhau hoàn thiện hành lang pháp lý, thì giữa các ngân hàng với nhau và giữa các ngân hàng với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin cũng cần phải kết nối chặt chẽ hơn nữa, để từ đó tạo ra những sản phẩm và dịch vtối ưu, phục vụ nhu cầu xã hội.