09:30 03/03/2008

Ngành dầu khí cổ phần hóa thêm 3 doanh nghiệp

H.Xuân

Chính phủ đã đồng ý cho phép Tập đoàn Dầu khí tiến hành cổ phần hóa ba công ty TNHH một thành viên trong năm 2008

Chính phủ đã đồng ý cho phép Tập đoàn Dầu khí tiến hành cổ phần hóa ba công ty TNHH một thành viên trong năm 2008.

Đó là các công ty: Cung ứng và Xuất khẩu lao động dầu khí, Điện lực Dầu khí Cà Mau, Máy và Phụ tùng.

Cùng với đó, Tập đoàn Dầu khí cũng sẽ tiếp tục thực hiện cổ phần hóa các đơn vị đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch cổ phần hóa trong năm 2007 nhưng đến nay chưa hoàn thành.

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Dầu khí ngay trong tháng 3/2008 này phải báo cáo về tình hình, hiệu quả của việc Tập đoàn và các đơn vị thành viên đầu tư, tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp kinh doanh trong các lĩnh vực: đầu tư tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản.

Các bộ: Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Nhà nước sẽ nghiên cứu, đánh giá về hiệu quả của việc đầu tư, góp vốn nêu trên, báo cáo Thủ tướng trong tháng 4/2008.

Đồng thời với đó, Tập đoàn Dầu khí sẽ báo cáo thêm về việc tự quyết định tổ chức lại Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dầu khí thành Tổng công ty Thương mại Dầu khí, kế hoạch bán bớt phần vốn của Tập đoàn hiện đang nắm giữ tại các công ty cổ phần hoạt động trong các ngành nghề mà Nhà nước không cần nắm giữ cổ phần chi phối, cũng như báo cáo về loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, tổ chức quản lý đối với Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn và Công ty Đầu tư phát triển dầu khí Quốc tế; mức vốn Tập đoàn Dầu khí nắm giữ tại các công ty này trước khi Tập đoàn quyết định đầu tư vốn thành lập.