14:35 09/07/2019

Ngành Hải quan - Thuế phối hợp ngăn chặn chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng

Duyên Duyên

Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị lập danh sách các doanh nghiệp vi phạm chuyển Cục Thuế để cập nhật thông tin doanh nghiệp vi phạm trong quá trình thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng

Tăng cường kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua các cửa khẩu để ngăn chặn tình trạng trốn thuế, chiếm đoạt tiền hoàn thuế. Ảnh minh hoạ.
Tăng cường kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua các cửa khẩu để ngăn chặn tình trạng trốn thuế, chiếm đoạt tiền hoàn thuế. Ảnh minh hoạ.

Sau khi nhận được phản ánh về tình hình gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng thông qua hoạt động xuất khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới Campuchia, Tổng cục Hải quan đã có văn bản chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc chống gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng.

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tăng cường công tác thu thập, phân tích thông tin, xác định dấu hiệu rủi ro để có biện pháp kiểm tra, giám sát, kiểm soát và kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua các cửa khẩu thuộc địa bàn quản lý của đơn vị.

Kịp thời phát hiện và ngăn chặn các trường hợp doanh nghiệp gian lận trong hoạt động xuất khẩu nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp xác định dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan, căn cứ thông tin thu thập thực hiện tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát đê kiểm tra theo quy định.

Song song với đó, các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có dấu hiệu khai khống số lượng hàng hóa nhập khẩu, khai tăng số lượng so với số lượng thực tế, khai sai tên hàng, khai sai về trị giá hải quan trên tờ khai xuất khẩu; sử dụng các chứng từ tài liệu không hợp lệ để làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan cũng chỉ đạo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với Cục Thuế trên địa bàn xây dựng cơ chế trao đổi thông tin liên quan đến hàng hóa xuất khẩu thuộc đối tượng được cơ quan Thuế hoàn thuế giá trị gia tăng định kỳ 6 tháng/1 lần.

Cụ thể, Cục Hải quan tỉnh, thành phố cung cấp các thông tin về các thủ đoạn gian lận đối với hàng hóa xuất khẩu (khai sai tên hàng, số lượng, trị giá hoặc sử dụng các chứng từ tài liệu, không hợp pháp để làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa) nhằm mục đích hợp pháp hóa hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng, lập danh sách các doanh nghiệp vi phạm chuyển Cục Thuế để cập nhật thông tin doanh nghiệp vi phạm trong quá trình thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan tỉnh, thành phố xây dựng biểu mẫu nêu rõ các chỉ tiêu thông tin cơ quan Hải quan cần cơ quan Thuế cung cấp để đảm bảo đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ nhăm ngăn chặn các trường hợp doanh nghiệp gian lận trong hoạt động xuất nhập khẩu để chiếm đoạt tiền hoàn thuể giá trị gia tăng.