09:39 04/05/2019

Ngày 5/5, Thủ tướng sẽ đối thoại với công nhân kỹ thuật cao

Bảo Quyên

Cuộc gặp gỡ, đối thoại diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực có kỹ thuật cao

Đây là diễn đàn để người đứng đầu Chính phủ gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng cũng như những đóng góp quan trọng của đội ngũ công nhân lao động kỹ thuật cao đối với sự phát triển của doanh nghiệp và đất nước.
Đây là diễn đàn để người đứng đầu Chính phủ gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng cũng như những đóng góp quan trọng của đội ngũ công nhân lao động kỹ thuật cao đối với sự phát triển của doanh nghiệp và đất nước.

Theo kế hoạch, ngày 5/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ gặp gỡ đối thoại với công nhân kỹ thuật cao tại Tp.HCM.

Văn phòng Chính phủ cho biết, đây là diễn đàn để người đứng đầu Chính phủ gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng cũng như những đóng góp quan trọng của đội ngũ công nhân lao động kỹ thuật cao đối với sự phát triển của doanh nghiệp, địa phương, ngành và đất nước.

Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để đoàn viên, công nhân lao động được đón nhận thông điệp của Chính phủ gửi tới người lao động cả nước nhân Tháng Công nhân năm 2019, đồng thời khẳng định sự quan tâm của Chính phủ, người sử dụng lao động và cộng đồng xã hội đối với công nhân lao động trong bối cảnh Việt Nam đang có những nỗ lực cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực có kỹ thuật cao.

Theo Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường, cuộc gặp gỡ giữa người đứng đầu Chính phủ và các công nhân kỹ thuật cao sẽ tạo sự lan tỏa, góp phần tạo động lực mới để nền kinh tế phát triển dựa trên khoa học công nghệ, không chỉ dựa vào tài nguyên hay là lao động giá rẻ.

Với chủ đề: "Công nhân kỹ thuật cao - động lực phát triển đất nước", diễn đàn lần này sẽ xoay quanh 5 nhóm vấn đề chính: Những chính sách của doanh nghiệp đối với lực lượng công nhân kỹ thuật cao; những chính sách của địa phương trong việc phát triển nguồn nhân lực có kỹ thuật cao; đề xuất của công nhân, người lao động có kỹ thuật cao đối với Chính phủ trong việc ban hành những chính sách để tạo động lực phát triển bản thân;

Cần làm gì để những lao động bình thường trở thành công nhân kỹ thuật cao; tâm tư nguyện vọng của những công nhân có kỹ thuật cao để có thể đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của doanh nghiệp, của địa phương và đất nước.

Trước đó, thông qua Liên đoàn lao động các địa phương, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn các tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, công nhân lao động có thể đặt câu hỏi gửi tới Thủ tướng về 5 nhóm vấn đề chính trong chương trình tại email: gapgothutuong@laodong.vn.