11:10 14/05/2008

“Ngày sáng tạo Việt Nam”

Quang Vang

Bắt đầu từ năm 2008, Viettel sẽ tham gia tổ chức chương trình “Ngày sáng tạo Việt Nam” do Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức

Bắt đầu từ năm 2008, Viettel sẽ tham gia tổ chức chương trình “Ngày sáng tạo Việt Nam” do Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức.

Chương trình này nhằm mục đích hỗ trợ vốn ban đầu cho các dự án có tính sáng tạo và tạo cơ hội cho các tổ chức có sáng kiến giao lưu và trao đổi thông tin.

“Ngày sáng tạo Việt Nam” được tổ chức thường niên từ năm 2003. Chủ đề mỗi năm được nghiên cứu trên cơ sở tham khảo ý kiến rộng rãi về các vấn đề được công chúng quan tâm nhằm khuyến khích phát triển và giảm nghèo như “Hành động vì cuộc sống an toàn hơn” (2003), “Các sáng kiến phòng chống HIV/AIDS” (2004), “Hành động vì môi trường” (2005), “Sáng tạo vì trẻ em và thanh thiếu niên thiệt thòi” (2006), “An toàn giao thông” (2007) và của năm 2008 là “Vệ sinh an toàn thực phẩm”. Dự kiến, chủ đề của năm 2009 sẽ là “Cải cách hành chính công”.

Chương trình “Ngày sáng tạo Việt Nam” được nhiều các tổ chức nước ngoài quan tâm và ủng hộ, như Chương trình Viện trợ Phát triển Australia (AusAID), Đại sứ quán Canada, Đại sứ quán Đan Mạch, Chương trình Phát triển Quốc tế New Zealand (NZAID) và Chương trình phát triển Thụy Sĩ (SDC).

Theo đại diện WB tại Việt Nam, khi tham gia tài trợ cho “Ngày sáng tạo Việt Nam”, Viettel có lợi thế là một đơn vị có bộ máy trên cả nước nên việc xúc tiến để huy động nguồn lực xã hội tham gia vào chương trình này là rất thuận lợi. "Chúng tôi hy vọng Viettel sẽ tiếp tục đứng ra cùng tổ chức với WB trong những năm tiếp theo", đại diện này nói.

* Hình thức tham gia cuộc thi: hồ sơ bằng Tiếng Việt (có kèm bản dịch sang tiếng Anh) theo mẫu đơn dự thi (được đăng tải trên trang web của WB (www.worldbank.org.vn) và của Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm (www.vfa.gov.vn). Các bài dự thi gửi đến ban tổ chức hạn chót vào hồi 17:00 ngày 20/5/2008 theo địa chỉ: Chương trình Ngày sáng tạo Việt Nam, Văn phòng Ngân hàng Thế giới Việt Nam, tầng 8, 63 Lý Thái Tổ, Hà Nội.