11:22 17/12/2008

NGC trả cổ tức 10% bằng tiền và chia cổ phiếu thưởng

N.Anh

Ngày 20/1/2009, NGC sẽ trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền mặt, chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ lần lượt là 10% và 20%/mệnh giá

Ngày 20/1/2009, NGC sẽ trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phần - Ảnh minh họa.
Ngày 20/1/2009, NGC sẽ trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phần - Ảnh minh họa.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 31/12/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chia cổ phiếu thưởng, trả cổ tức đợt 2/2008 của Công ty Cổ phần Chế biến Thuỷ sản Xuất khẩu Ngô Quyền (NGC-HASTC).

Theo đó, ngày 20/1/2009, NGC sẽ trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.000 đồng.

Bên cạnh đó, NGC sẽ chia cổ phiếu thưởng từ quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ thực hiện 20%/cổ phần - 5 cổ phần được nhận 1 cổ phần mới. Quyền nhận cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng và cổ phần phát hành thêm từ việc thưởng cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Cũng trong ngày 20/1/2009, NGC sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 với tỷ lệ thực hiện 1 cổ phần - 1 quyền biểu quyết. Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được công ty thông báo sau.

Địa điểm thực hiện nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục thực hiện nhận cổ phần tại phòng Kế toán, Công ty Cổ phần Chế biến Thuỷ sản Xuất khẩu Ngô Quyền - số 326-328 đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán NGC vào các ngày 30/12, 31/12/2008 và 2/1/2009.