12:22 31/01/2013

Người Mỹ đã mua sắm gì trong năm 2012?

Hải Yến

Năm 2012, người Mỹ đã chi 10.700 tỷ USD cho việc mua sắm