10:04 17/12/2008

Người nghèo được hỗ trợ xây nhà ở

Từ Nguyên

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định hỗ trợ vốn cho hộ nghèo xây nhà ở

Dự kiến tổng số hộ được hỗ trợ theo quyết định này sẽ khoảng 500.000 hộ.
Dự kiến tổng số hộ được hỗ trợ theo quyết định này sẽ khoảng 500.000 hộ.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định hỗ trợ vốn cho hộ nghèo xây nhà ở.

Theo đó, tất cả các hộ nghèo đang cư trú tại khu vực không phải là đô thị trên phạm vi cả nước sẽ được hưởng các chính sách hỗ trợ để xây nhà ở.

Cụ thể, Chính phủ sẽ hỗ trợ 6 triệu đồng/hộ từ ngân sách Trung ương để giúp các hộ nghèo, hộ khó khăn xây nhà ở. Riêng đối với những hộ dân thuộc diện đối tượng được hỗ trợ nhà ở nhưng đang cư trú tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn thì ngân sách Trung ương hỗ trợ 7 triệu đồng/hộ.

Ngoài ra, Chính phủ cũng chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai cho các hộ nghèo vay tiền để xây nhà ở với mức vay tối đa 8 triệu đồng/hộ, lãi suất vay 3%/năm, thời hạn vay là 10 năm, trong đó thời gian ân hạn là 5 năm, mức trả nợ mỗi năm tối thiểu là 20% tổng số vốn đã vay.

Dự kiến tổng số hộ được hỗ trợ theo quyết định này sẽ khoảng 500.000 hộ.