16:26 30/03/2009

Người nước ngoài có chân trong Hội đồng Quản trị FPT

Thu Thủy

Ngày 29/3/2009, Công ty Cổ phần FPT (FPT-HOSE) đã công bố nghị quyết hội đồng cổ đông năm 2009

Đại hội cổ đông FPT đã thông qua chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2009 của toàn Tập đoàn đạt 1.451 tỷ đồng, tăng 17,01% so với 1.240 tỷ đồng năm 2008.
Đại hội cổ đông FPT đã thông qua chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2009 của toàn Tập đoàn đạt 1.451 tỷ đồng, tăng 17,01% so với 1.240 tỷ đồng năm 2008.
Ngày 29/3/2009, Công ty Cổ phần FPT (FPT-HOSE) đã công bố nghị quyết hội đồng cổ đông năm 2009.

Theo đó, đại hội cổ đông FPT đã thông qua việc bầu bổ sung ông Jonathon Ralph Alexander Waugh (*) vào Hội đồng Quản trị FPT nhiệm kỳ 2007 - 2012; bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Nam vào vị trí Tổng giám đốc FPT và thay đổi một số thành viên Ban Kiểm soát.

Liên quan đến kế hoạch kinh doanh năm 2009, đại hội cổ đông FPT đã thông qua chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2009 của toàn Tập đoàn đạt 1.451 tỷ đồng, tăng 17,01% so với 1.240 tỷ đồng năm 2008.

Đồng thời, Tập đoàn FPT đặt mục tiêu đẩy mạnh các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ nhằm đạt được tổng doanh thu là 17.078 tỷ đồng, tăng 1,62% so với năm 2008; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 884 tỷ đồng, tăng 5,17% so với năm 2008.

Theo FPT, trong thời gian tới, Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) và công ty TNHH Thương mại FPT (FPT TG) sẽ tiến hành cổ phần hóa. Đây là hai công ty có qui mô lớn về doanh thu, lợi nhuận và số nhân viên.

Đối với kế hoạch phân phối lợi nhuận, đại hội cổ đông FPT đã thông qua phương án trả cổ tức bằng tiền mặt tổng cộng cho cả năm 2008 là 26% (17,3% so với mức vốn điều lệ hiện tại).

Phần lợi nhuận còn lại được giữ lại để đảm bảo nguồn vốn cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong các năm tới. Như vậy, tổng vốn chủ sở hữu của FPT sau khi đã chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 2.373 tỷ đồng.

Năm 2008, FPT đã đạt mốc doanh thu 16.806 tỷ đồng, tương đương 1 tỷ USD, hoàn thành 106,2% kế hoạch năm và tăng trưởng 21,0% so với năm 2007.

Lợi nhuận trước thuế của cả Tập đoàn đạt 1.240 tỷ đồng, hoàn thành 104,9% kế hoạch năm 2008 và tăng trưởng 20,5% so với cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 836 tỷ đồng, đem lại cho cổ đông mức lãi cơ bản 5.959 đồng/cổ phiếu.

(*) Ông Jonathon Ralph Alexander Waugh là đồng sáng lập Quỹ Đầu tư PXP VietNam Asset Management; từng là Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán ACB và hiện là sáng lập viên - Giám đốc Quỹ Oshan.