14:37 29/03/2012

Người thu nhập thấp sẽ được vay tiền mua nhà

Hà Anh

Bộ Xây dựng sẽ trình Chính phủ đề án quỹ tiết kiệm nhà ở, dự kiến vận hành thí điểm cuối năm nay hoặc đầu 2013

Quỹ tiết kiệm nhà ở dự kiến được đưa vào vận hành thí điểm vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2013.
Quỹ tiết kiệm nhà ở dự kiến được đưa vào vận hành thí điểm vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2013.
Tại hội thảo về giải pháp tổng thể cho thị trường bất động sản năm 2012, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) ông Nguyễn Mạnh Hà cho biết, tháng 4 tới, Bộ Xây dựng sẽ trình Chính phủ đề án quỹ tiết kiệm nhà ở, dự kiến vận hành thí điểm cuối năm nay hoặc đầu 2013.    

Đề án gồm hai mô hình gồm: quỹ phát triển và tiết kiệm nhà ở xã hội để cho người có thu nhập thấp vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội hoặc cho doanh nghiệp vay đầu tư xây dựng nhà ở thu nhập thấp, nhà ở công nhân, nhà ở xã hội; hai là quỹ tiết kiệm cho vay nhà ở để các đối tượng có thu nhập ổn định từ trung bình trở lên mua nhà.

Theo đề án, quỹ tiết kiệm nhà ở được hình thành từ vốn hiện có của quỹ phát triển nhà ở, nguồn đóng tiết kiệm và trả nợ của đối tượng có nhu cầu tham gia đóng vào quỹ, từ ngân sách trung ương, 30% lợi nhuận từ phát hành xổ số và phát hành trái phiếu nhà ở. Lãi suất huy động bằng 1/2 lãi suất vay thương mại, dự kiến 5%/năm. Lãi suất cho vay bằng lãi suất huy động cộng thêm 1%.

Về chủ trương Nhà nước mua lại một số nhà ở của doanh nghiệp, ông Nguyễn Mạnh Hà cho biết, tới đây các địa phương sẽ mua nhà tại các dự án nhà ở để làm nhà phục vụ tái định cư cho các dự án có giải phóng mặt bằng, nhà ở xã hội để cho thuê... Căn cứ vào nhu cầu thực tế, từng địa phương sẽ quyết định mua.