11:55 25/03/2014

Nguyễn Hà Đông sánh vai cùng “bộ óc sáng tạo” của Apple

Tâm Anh

Business Insider đưa Nguyễn Hà Đông vào top 11 nhà phát triển ứng dụng di động có ảnh hưởng lớn nhất hiện nay