08:25 25/07/2011

Nhà đầu tư đăng ký mua vượt 10% lượng cổ phần đầu giá của Petrolimex

Hà Anh

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex).

Trụ sở Petrolimex.
Trụ sở Petrolimex.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex).

Cụ thể, tổng lượng đấu giá là 22.087.300 cổ phần với giá khởi điểm 15.000 đồng/cổ phiếu

Theo kết quả đăng ký, đã có 307 nhà đầu tư tham gia đặt mua với tổng số cổ phần đặt mua là 30.087.300 cổ phần, vượt vượt 10% lượng đấu giá.

Trong đó, có 3 nhà đầu tư tổ chức đặt mua 8 triệu cổ phần, còn lại 304 nhà đầu tư cá nhân đặt mua 22.087.300 cổ phần.

Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16h00 ngày 26/7/2011. Thời gian tổ chức đấu giá: 8h30’ ngày 28/7/2011.

Petrolimex có vốn điều lệ là 10.700 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính: Xuất nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu, vật tư, thiết bị phục vụ ngành xăng dầu và các ngành khác;  Kinh doanh vận tải xăng dầu và kho cảng dầu.