17:02 12/03/2013

Nhà đầu tư ngoại “nhảy” vào SCB

Nhật Nam

Một năm sau hợp nhất, SCB đón sự có mặt của nhà đầu tư nước ngoài

Tháng 11/2012, đại hội đồng cổ đông SCB đã thông qua 
phương án tăng vốn điều lệ từ 10.583,8 tỷ đồng lên 13.583,8 tỷ đồng.
Tháng 11/2012, đại hội đồng cổ đông SCB đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 10.583,8 tỷ đồng lên 13.583,8 tỷ đồng.
Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn số 1072/NHNN-TTGSNH về việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) cho nhà đầu tư nước ngoài.

Theo công văn trên, ngày 10/1/2013, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông hiện hữu tại SCB cho nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, theo đề nghị của ngân hàng này.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu SCB thực hiện việc chuyển nhượng này theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo cụ thể kết quả sau khi hoàn tất chuyển nhượng.

Hiện các thông tin chi tiết về giao dịch chuyển nhượng trên chưa được công bố. Qua giao dịch này, sau hơn một năm thực hiện hợp nhất, SCB bắt đầu có thêm thành phần nhà đầu tư cá nhân nước ngoài trong cơ cấu cổ đông.

Trước đó, tháng 11/2012, đại hội đồng cổ đông ngân hàng này đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ hơn 10.583,8 tỷ đồng lên 13.583,8 tỷ đồng. Hội đồng Quản trị được ủy quyền lựa chọn, tiếp xúc, đàm phán, quyết định giá bán, thời điểm bán… đối với nhà đầu tư nước ngoài đảm bảo hiệu quả cao nhất cho SCB, tiến hành các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo lại đại hội đồng cổ đông trong thời gian sớm nhất.