10:26 23/11/2007

Nhà đầu tư nước ngoài đăng ký mua 80% cổ phần Hòa Bình

Hoàng Lộc

Ngày 22/11, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Địa ốc Hòa Bình

Ngày 22/11, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng & Kinh doanh địa ốc Hòa Bình (HBC):

Tổng số nhà đầu tư tham gia gồm: 55 nhà đầu tư, trong đó cá nhân là 48 (1 cá nhân nước ngoài), tổ chức là 7 (5 tổ chức nước ngoài).

Tổng khối lượng đăng ký 1.568.800 cổ phần, trong đó cá nhân đăng ký 118.800 cổ phần (có 6.000 cổ phần là cá nhân nước ngoài đăng ký) và tổ chức đăng ký là 1.450.000 cổ phần, trong đó 1.200.000 cổ phần do tổ chức nước ngoài đăng ký.

Như vậy, tổng số cổ phần đăng ký mua của nhà đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 80% tổng khối lượng đăng ký mua cổ phần đầu giá của HBC.