09:41 08/11/2007

Nhà đầu tư nước ngoài mua 60% lượng cổ phiếu Khu công nghiệp Tam Phước

Hải Bằng

Phiên đấu giá cổ phiếu phát hành lần đầu ra công chúng của Khu công nghiệp Tam Phước đã kết thúc thành công

Ngày 7/11, HOSE thông báo, phiên đấu giá cổ phiếu phát hành lần đầu ra công chúng của Xí nghiệp Dịch vụ và Phát triển Khu công nghiệp Tam Phước, đơn vị trực thuộc Công ty Tín Nghĩa (Đồng Nai) diễn ra ngày 5/11 đã kết thúc thành công.

Với tổng số lượng cổ phiếu đưa ra đấu giá là 8.212.900 cổ phiếu, giá đấu thành công bình quân là 52.250 đồng/cổ phiếu, tăng 12.250 đồng/cổ phiếu so với mức giá khởi điểm là 40.000 đồng/cổ phiếu. Mức giá trúng cao nhất là 90.100 đồng/cổ phiếu, thấp nhất 48.600 đồng/cổ phiếu.

Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia mua cổ phiếu của Khu công nghiệp Tam Phước là 849 nhà đầu tư. Toàn bộ hơn 8 triệu cổ phiếu chào bán đã được mua hết, trong đó nhà đầu tư nước ngoàimua được 5,37 triệu cổ phiếu, tổng số tiền thu được là hơn 429 tỷ đồng.