09:53 18/06/2009

Nhà giá thấp có diện tích không quá 70 m2

Hạnh Liên

Tiêu chuẩn diện tích ở (bao gồm cả diện tích phụ) của nhà giá thấp đã được Bộ Xây dựng quy định rõ ràng

Đối với các dự án nhà ở thu nhập thấp, sau khi phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, chủ đầu tư được thi công xây dựng công trình mà không phải xin giấy phép xây dựng.
Đối với các dự án nhà ở thu nhập thấp, sau khi phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, chủ đầu tư được thi công xây dựng công trình mà không phải xin giấy phép xây dựng.
Bộ Xây dựng vừa ban hành thông tư hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp và nhà ở thu nhập thấp.

Theo nội dung thông tư này, tiêu chuẩn diện tích ở (bao gồm cả diện tích phụ) của nhà giá thấp được quy định rõ ràng. Đối với nhà ở sinh viên, tối thiểu 4 m2/sinh viên, tối đa 8 sinh viên/phòng. Đối với nhà ở công nhân, tối thiểu 5 m2/người, tối đa 8 người/căn hộ. Đối với nhà ở thu nhập thấp, tối đa không quá 70 m2/căn hộ.

Hệ số sử dụng (diện tích sử dụng: bao gồm diện tích ở, diện tích các khu chức năng khác, diện tích sàn xây dựng) cho các loại nhà ở từ 0,7 - 0,8.

Tiêu chuẩn thiết kế áp dụng theo tiêu chuẩn trong nước và áp dụng tiêu chuẩn vật liệu xây dựng trung bình sản xuất trong nước.

Đối với các dự án nhà ở thu nhập thấp, sau khi phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, chủ đầu tư được thi công xây dựng công trình mà không phải xin giấy phép xây dựng.

Thông tư cũng nêu rõ ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo định kỳ  3 tháng, 6 tháng, 1 năm về tình hình thực hiện, những vướng mắc và đề xuất ý kiến kịp thời về Bộ Xây dựng nhằm khai thông sớm nguồn cung sản phẩm.