15:30 01/02/2013

Nhà giàu thế giới đã mua gì trong tháng Giêng?

Hải Yến

Theo Business Insider, tháng đầu năm 2013 đã chứng kiến không ít thương vụ giá khủng của giới siêu giàu