09:25 24/01/2008

Nhà máy Cơ khí 120 không bán hết cổ phần

M.Kiều

2.298.400 cổ phần của Nhà máy Cơ khí 120 đã không được bán hết trong phiên đấu giá ngày 23/1/2008

2.298.400 cổ phần với giá khởi điểm 11.000 đồng/cổ phần của Nhà máy Cơ khí 120 đã không được bán hết trong phiên đấu giá ngày 23/1/2008 tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Kết thúc phiên đấu giá, chỉ bán được 1.144.700 cổ phần, giá đấu thành công cao nhất đạt 12.000 đồng/cổ phần, giá thấp nhất đạt 11.000 đồng/cổ phần, giá bình quân là 11.012 đồng/cổ phần.

Có 53 nhà đầu tư trúng giá (1 tổ chức và 52 cá nhân).